Advokatundersøgelse skal vise, om Aalborg har haft ulovlig praksis
Omdannelsen af "Spritten", den tidligere spritfabrik, til et nyt byområde har sat gang i debatten om Aalborgs brug af udbygningsaftaler.
Foto: Finn Byrum, Ritzau Scanpix

Advokatundersøgelse skal vise, om Aalborg har haft ulovlig praksis

Kommunen beskyldes for at presse bygherrer til at betale millioner til infrastruktur og klimasikring.

AALBORG: Har Aalborg Kommune i strid med loven presset private grundejere til at betale for offentlig infrastruktur?

Det spørgsmål skal advokatfirmaet Horten nu finde svaret på i en undersøgelse, som skal ligge klar inden udgangen af oktober, altså to uger før KV21.

I forvejen er også Ankestyrelsen i gang med at undersøge sagen, som handler om såkaldte udbygningsaftaler. 

Ifølge planloven kan en grundejer og en kommune på grundejerens opfordring indgå en udbygningsaftale, som giver grundejeren nogle øgede lokalplanmæssige muligheder til gengæld for at betale udgifter til ny offentlig infrastruktur. 

Men kritikere mener, at kommunen har været lidt for frisk til at foreslå udbygningsaftaler, selvom det ifølge loven udtrykkeligt skal være på grundejerens opfordring.

Klage fra Spritten

Sagens helt store stridspunkt er omdannelsen af byens tidligere spritfabrik Spritten, som er landets største sammenhængende fredede industrianlæg, til et nyt byområde med boliger og kultur.

Spritten A/S, som ejer grunden og bygningerne, har klaget til Ankestyrelsen og bedt den vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag i forhold til kommunen. 

Selskabet mener nemlig, at kommunen to gange på eget initiativ har præsenteret det for udbygningsaftaler.

I den ene skulle Spritten A/S betale 2,5 mio. kr. svarende til ti pct. af udgifterne til at klimasikre havnefronten. I den anden skulle Spritten A/S betale 3,3 mio. kr. svarende til 20 pct. af udgifterne til at udvikle området, lyder det i selskabets skrivelse til Ankestyrelsen.

Til gengæld for udgifterne skulle Spritten A/S have lov at bygge flere kvadratmeter, end den oprindelige lokalplan muliggjorde. Men ifølge klagen er det den forkerte rækkefølge, hvor det bliver kommunens interesse i at få medfinansieret udgifter, der udløser en kompensation til grundejeren, og ikke grundejerens ønske, der er udgangspunktet.

Striden med kommunen fik tidligere i år Spritten A/S til at stille hele projektet i bero på ubestemt tid.

Noget for noget

Flere politikere har fortalt, at de har talt med andre, der har oplevet samme praksis, som Spritten A/S beskriver.

- Jeg har før talt med bygherrer, der har fortalt, at de har skullet indgå en såkaldt ”frivillighedsaftale”, som de kaldte det. Men de følte, at de har fået armen vredet om på ryggen for at sige ja til at betale for et lyskryds eller noget lignende, siger Anne Honoré Østergaard (V) til TV2 Nord.

Direktøren i by- og landskabsforvaltningen, Anders Fokdal, siger til TV2 Nord, at der blot har været et forslag fra kommunen til Spritten A/S om udbygningsaftaler.

- Udbygningsaftaler er noget, vi før har brugt i forbindelse med store anlægsprojekter. Derfor har vi foreslået, at det kunne overvejes, men der er ikke nogen aftale. Der er ikke nogen aftale, før man er enige om, at det er en løsning, siger han.

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) siger til Nordjyske, at "enhver byggesag er en forhandling omkring en udformning af et projekt," men han afviser, at bygherrer kan få lov at bygge mere og højere, hvis de indgår en udbygningsaftale.

- Det er jo ikke sådan, at vi siger, at hvis en udbygningsaftale koster dig tre mio. kr., så får du for tre mio. kr. byggeretter, så er man naiv, hvis man tror, at det er sådan, at det fungerer, siger han.

 Alle partier endte med at stå bag

Advokatundersøgelsen, som nu går i gang, er vedtaget i by- og landskabsudvalget efter ønske fra fem af byrådets seks partier. Socialdemokratiet var i første omgang imod, men endte med også at tilslutte sig.

Dog måtte der et ekstraordinært udvalgsmøde til for at fastslå, at man faktisk var enige om advokatundersøgelsen, efter at udtalelser fra den socialdemokratiske rådmand havde skabt en del forvirring, beskriver TV2 Nord.

Hans Henrik Henriksen meddelte i øvrigt i fredags, at han har besluttet ikke at genopstille til KV21. Dermed er borgmester Thomas Kastrup-Larsen nu den eneste socialdemokrat i magistraten, der genopstiller, efter at også familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S) sidste år besluttede at stoppe i politik med udgangen af valgperioden.

Se kommissoriet for advokatundersøgelsen.