Klagesag trækker løsning på oversvømmelse i langdrag

KORT NYT24. MAR 2020 8.50

FREDERIKSHAVN: Store mængder regnvand betyder indtrængende vand i husene for sommerhusejere i Højen ved Skagen, hvor også veje og p-pladser bliver oversvømmet, men en klagesag forhaler nu en løsning, skriver Nordjyske.

Kommunen har givet lov til at etablere et 150 meter langt rør fra en overbelastet grøft ud på stranden for at aflede de store mængder vand. Og Kystdirektoratet har dispenseret.

En klage er kommet fra en konsulent på vegne af en sommerhusejer: Rørføringen vil ødelægge strandprofilet og forværre kysterosionen, og klagen har opsættende virkning. Sagen er gået i stå, fordi konsulentens klage endnu ikke er godkendt af husejeren selv. Direktoratet oplyser, at der ikke kan sættes tidsfrister for den type godkendelse.

ka

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt