Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Klagenævn stopper anlægskontrakt

Første gang i Danmark: Thisted Gymnasium må annullere kontrakt med arkitekt på grund af manglende udbud
6. JAN 2012 6.25

THISTED: Sidste sommer klagede danske arkitektvirksomheders organisation, Danske Ark, over at Thisted Gymnasium og HF-Kurser havde indgået en kontrakt med et arkitektfirma uden at have sendt opgaven i udbud. Klagenævnet for Udbud har nu afsagt en kendelse i sagen, som på alle punkter giver klager medhold, oplyser Danske Ark.

Klagenævnet udtaler, at manglende udbud er den alvorligste overtrædelse af udbudsreglerne. For første gang i Danmark pålægger nævnet ordregiver at bringe den ulovligt indgåede kontrakt til ophør. Desuden skal gymnasiet betale 80.000 kr. til konkurrencemyndighederne som økonomisk sanktion.

Gymnasiet har henvist til, at EU's Udbudsdirektiv indeholder en undtagelsesbestemmelse i fald anlægsarbejdet af hensyn til beskyttelse af enerettigheder kun kan udføres af en bestemt tilbudsgaver - i dette tilfælde den entreprenør der tidligere havde forestået moderniseringen af Thisted Gymnasium.

Klagenævnet har i sin afgørelse afvist, at denne undtagelsesbestemmelse kan bruges i dette tilfælde.

- Det er rigtig godt for arkitektbranchen, at det dermed er slået fast at udbudspligten gælder - også når det drejer sig om udbygning af værdifulde arkitektoniske værker. Afgørelsen er så klar, at vi forventer, at den vil skabe præcedens fremover, siger Christian Lerch, direktør i Danske Ark.

jos