dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
KL oprørt over udbud på velfærdsydelser

KL oprørt over udbud på velfærdsydelser

I forslag til nyt udbudsdirektiv udvider Europa-Kommissionen reglerne til også at omfatte ydelser inden for social, sundhed og undervisning. KL er målløs
9. FEB 2012 7.00

Sygepleje på ældreområdet eller døgnhjælp til en multihandicappet person er i dag områder undtaget fra EU's regler om udbud. Men sådan skal det ikke længere være, hvis det står til Europa-Kommissionen, skriver avisen Kommunen.

Kommissionen vil udvide EU's udbudsregler til at omfatte opgaver inden for områderne social, sundhed og undervisning. Det fremgår af et forslag til et nyt udbudsdirektiv.

- Det her vil betyde en væsentlig administrativ byrde for kommunerne, og det går stik imod det, som Kommissionen selv har lagt op til med denne revision. Nemlig at modernisere de her regler, gøre det mere fleksibelt, enkelt og dermed også mindre omkostningstungt for både udbyderne og leverandørerne, siger konsulent Anders Brøndum fra økonomisk sekretariat i KL.

Han hæfter sig særligt ved en undersøgelse lavet af Kommissionen selv, der viser, at kun 1,4 pct. af de indgåede kontrakter i 2009 blev indgået på tværs af landegrænser.

- Og så vil de udvide reglerne til at gælde områder, som er endnu mindre egnet til EU-udbud. De opgaver, der ligger på fx det sociale område, vil typisk være præget af et endnu mindre grænseoverskridende element end de 1,4 pct., siger Anders Brøndum.

Opgaver inden for social, sundhed og undervisning blev oprindeligt undtaget fra udbudsdirektivet på grund af ydelsernes komplekse karakter med nationale særpræg.

Kommissionen forsøger nu at tage højde for det ved at sætte en højere tærskelværdi på 3,75 mio. kr. mod en grænse på 1,5 mio. kr. på andre opgaver. Samtidigt lægger Kommissionen op til, at kommunerne kun skal opfylde kravene om gennemsigtighed og ligebehandling på disse tre områder.

Alligevel er borgmester Søren Pape Poulsen (K) fra Viborg meget enig i KL's betragtninger.

- Jeg ser det som et skridt på vejen mod mere bureaukrati, flere omkostninger og ingen reel konkurrence alligevel, fordi vi stort set heller ikke i dag ser virksomheder fra andre EU-lande, der byder på opgaverne i de danske kommuner. De eneste, der får gavn af det her, er bureaukrater og jurister, siger Søren Pape Poulsen, der også er formand for KL's internationale udvalg.

Læs hele artiklen på Kommunen.

Prøv Kommunen gratis i 14 dage.