DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
KL: Kommunerne skal være en del af strategien

KL: Kommunerne skal være en del af strategien

KL havde håbet, at regeringen og forligsparterne havde taget skridtet fuldt ud og bedt kommunerne om at lave planer for omstilling til grøn energi i det nye forlig
23. MAR 2012 14.08

- KL har med glæde noteret sig, at der er fundet penge til, at vindmøllesekretariatet kan forsætte som en uafhængig part. Vi er overbevist om, at det er nødvendigt at se på nye redskaber og ser derfor frem til en snarlig dialog både med miljøministeren og klima- og energiministeren, siger Martin Damm, formand for KL's teknik- og miljøudvalg.

De politiske partier forsøger med energiaftalen en udbygning af energiforsyningen med biogas. Det vil formentlig lægge et yderligere pres på kommunerne for at stille garantier for kommende projekter.

- KL har tidligere stillet forslag om, at staten med en yderlig satsning kunne stille de ønskede garantier. KL har også stillet forslag om at skærpe incitamenterne for kommunernes planlægning for biogas. KL håber derfor, at der kan blive en dialog med klima- og energiministeren for at få en forventningsafstemning om niveauet for de kommunale opgaver, siger Martin Damm.

Glæde over partnerskaber og CO2-beregner
Regeringen og forligsparterne har i energiaftalen afsat 19 mio. til partnerskaber om strategisk energiplanlægning.

- Partnerskaber er et vigtigt skridt på vejen. Nu skal midlerne ud og virke dér, hvor de gør en forskel. KL glæder sig til at være med – for kommunerne er en central spiller i omstillingen til mere grøn energi. Stor kommunal involvering vil gøre det mere nærværende for både borgerne og virksomhederne – og det vil give kommunerne en bedre forståelse af, hvad deres rolle er, siger Martin Damm og fortsætter:

- Kommunerne vil energiplanlægningen – og mange er også godt i gang. Men der har ikke været megen hjælp at hente hos staten. Bliver midlerne til partnerskaber brugt fornuftigt – og ude i kommunerne – vil vi se, at der bliver sat skub i udviklingen.

Samtidig glæder KL sig over, at der er afsat penge til at videreudvikle den CO2-beregner, som KL sammen med Klima- og Energiministeriet og seks kommuner udviklede i 2008. Endvidere har KL noteret sig, at der påregnes opført ca. 500 MW vindenergi på land udover de ca. 1000 MW, kommunerne allerede har fundet plads til frem mod 2020.

Foto: http://www.flickr.com/photos/hine/3705077141/sizes/z/in/photostream/

lcl