Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kammeradvokaten trækker sig fra Farvergade-sagen

Kammeradvokaten stopper samarbejdet med Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om aktivering i Københavns Kommune

KØBENHAVN: Arbejdsmarkedsstyrelsen har indtil nu samarbejdet med statens advokat, Kammeradvokaten, om Farvergade-sagen. Men tidligere på ugen afleverede Københavns Kommunes advokater en redegørelse, hvor de bl.a. afviser at betale de 390 mio. kr. tilbage til staten, og hvoraf det fremgår, at kammeradvokaten tidligere har samarbejdet med kommunen i forhold til tilrettelæggelse af nogle kommunale aktiveringstilbud.

Kammeradvokaten, Karsten Hagel-Sørensen, har derfor både samarbejdet med Københavns Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvilket betyder, at kammeradvokatens habilitet er draget i tvivl. Og derfor trækker Kammeradvokaten siger nu ud af sagen, fremgår det af en skrivelse på Styrelsens hjemmeside.

I skrivelsen står der bl.a., at Københavns Kommune har modtaget advokatmæssig bistand fra Kammeradvokatens firma - Poul Schmith, der er blandt landets største advokatvirksomheder - og at firmaet som følge af sin rådgivning, har kendt til kommunens overvejelser og tvivlsspørgsmål.

Kammeradvokaten afviser, at firmaets rådgivning til Københavns Kommune har haft karakter af 'fortolkning af 25-timers kravet for at opnå 65 pct. statsrefusion', men erkender samtidig, at tvivlen problematiserer hans habilietet, hvilket er grunden til at han nu træder ud af sagen i forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Det står nu Arbejdsmarkedsstyrelsen frit for at vælge en ny advokat til at bistå dem.

Læs Kammeradvokatens skrivelse her

lcl