Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

'Jeg ser ikke meget nytænkning...'

Fredericia og Odense nu også frikommune-ansøgere. Odenses byråd vedtog onsdag at melde sig, mens Fredericia mandag sendte en ansøgning. Her har borgmesteren ikke det store til overs for andre frikommune-aktører

FREDERICIA / ODENSE: Odense Byråd besluttede onsdag aften at melde sig som ansøger til at blive frikommune. Odense arbejder med at udvikle kerneydelserne samtidig med effektiviseringer. Og det mener byrådet ligger fint i forlængelse af frikommuneforsøget.

- Vi vil gerne samarbejde mere med borgerne og med brugerne om, hvordan vi bedst kan udvikle vores kerneydelser, så de får de ydelser, de har brug for, og så vi leverer bedst muligt for de penge, vi har. Som frikommune kan vi gå endnu længere i de samarbejder. Så ordningen hjælper os med at bringe det kommunale system tættere på borgeren. Det siger Odenses borgmester Anker Boye (S).

Fredericia vil tage udgangspunkt i sit projekt indenfor ældreforsorgen, 'Længst muligt i eget liv', og ønsker mulighed for at arbejde med fem visioner indenfor frikommuneforsøget:

Projekt 'Længst muligt i eget liv'
VISIONEN for projektet: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv.

Projekt 'Ud af ledighed - ind i arbejdsfællesskabet'
VISIONEN for projektet: En kommune, hvor alle ledige, der er i stand til at arbejde, får et meningsfuldt job, og hvor de øvrige ledige bidrager med deres engagement i værdiskabende samfundsopgaver. Alle skal bidrage.

Projekt 'Mere end mig selv'
VISIONEN for projektet: En kommune hvor frivilligt arbejde giver en ressourceindsprøjtning til velfærdsområderne og bedre sundhed og livskvalitet hos den frivillige.

Projekt 'Ikke mer' end du behøver.'
VISIONEN for projektet: En fleksibel kommune som præcist honorerer borgernes reelle behov for serviceydelser. Hverken mere eller mindre.

Projekt 'Fra Nordsøgas til Fredericia Gas'
VISIONEN for projektet : En kommune hvor affald og spildevand er værdiskabende og energiproducerende.

Borgmester Thomas Banke (V) siger om Fredericias ansøgning:

 - Der står et fuldkomment enigt byråd i Fredericia bag ansøgningen om at blive frikommune. Hvis vi får lov at prøve kræfter som frikommune, vil det betyde en større frihed til at prøve ting af i vores radikale innovationsprojekter under Fredericia Former Fremtiden.

'Jeg ser ikke meget nytænkning...'
Borgmesteren sætter ikke Fredericias lys under en skæppe og nærer ikke de store tanker om andres indspil til frikommuneforsøget.

- Når jeg ser, hvad der er spillet ind med fra diverse aktører i debatten om frikommuner, så ser jeg ikke meget nytænkning, men overvejende forslag, der sagtens kan lade sig gøre inden for den eksisterende udfordringsret. Hvis ikke der tænkes radikalt nyt og arbejdes med en 'bred pensel' i forsøget med frikommune, så misser man en stor chance for videreudvikling og fremtidssikring af Danmarks velfærd, siger Thomas Banke og slutter:

- Som frikommune vil vi få friere tøjler, og der skal ikke herske tvivl om, at hvis vi får muligheden her i Fredericia, vil vi udnytte den maksimalt - til gavn for alle landets kommuner - nøjagtig som det er sket med projektet Længst Muligt I Eget Liv, der har været rollemodel for ikke bare for danske men også udenlandske kommuner - og som Fredericia Kommune netop har modtaget KL's store Innovationspris for.

mou