DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Jammerbugt-borgmester kaldes inhabil i budget-sag
Foto: Jammerbugt Kommune

Jammerbugt-borgmester kaldes inhabil i budget-sag

Noget kan godt være for småt til at udløse inhabilitet, men så kræver det en beslutning i byrådet, ikke bare borgmesterens egen vurdering.

JAMMERBUGT: Ingen har klaget, og Jammerbugts borgmester Mogens Gade (V) mener ikke, der er noget problem, men professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet siger til Nordjyske, at "her er der ingen tvivl om, at han er inhabil" i en sag, hvor borgmesteren som del af et i øvrigt enstemmigt budgetforlig var med til at bevilge 600.000 kr. til et lokalt museum, hvor han er medlem af bestyrelsen.

En dråbe i havet mener borgmesteren selv, og det er da muligt, medgiver professor Sten Bønsing, men pointerer at det ikke er op til borgmesteren at afgøre egenhændigt. Den principielt mulige inhabilitet skal gøres bekendt for hele byrådet, som så samlet skal beslutte, om det hele er for småt til at forårsage habilitet.

Konkret gælder sagen en driftsstøtte på 300.000 kr. årligt i 2021 og 2022 til Museum for Papirkunst, som drives af Den Almennyttige Fond for Psaligrafisk Kunst. Mogens Gade er bestyrelsesmedlem i fonden, hvilket han i øvrigt mener er almindeligt kendt, også uden at det specifikt er blevet nævnt i forbindelse med behandlingen af budgettet, der tilsammen omfatter 2,7 mia. kr. Altså et 9.000 gange så stort beløb som museumspengene.

Ingen forskel

Ifølge Sten Bønsing gør proportionerne dog ingen forskel for Forvaltningsloven, hvorefter borgmesteren ikke kan "medvirke i en beslutning, som giver penge til en fond, hvor han selv sidder i bestyrelsen", siger han til Nordjyske. En undtagelsesmulighed synes at passe til situationen, nemlig at sagen er en del af noget større, men den gælder kun, hvis byrådet aktivt har taget stilling til spørgsmålet, siger professoren.

Nøjagtig det samme sagde Ankestyrelsen i en sag fra Fredericia Byråd om dettes konstituering efter KV13.

Her blev et byrådsmedlems ægtefælle udpeget som det ene af kommunens to skatteankenævnsmedlemmer, netop som en samlet beslutning om alle poster under ét, og uden at der blev taget stilling til inhabilitet eller ej. Men nej, sagde Ankestyrelsen, en bred aftale kan "ikke føre til, at inhabilitetsreglerne ikke finder anvendelse i forhold til de ansvarlige medlemmers konkrete stemmeafgivelse".

Ankestyrelsens afgørelse i sagen fra Fredericia faldt efter at en klage fra en borger. Der foreligger ikke nogen klage i sagen fra Jammerbugt.