Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Indsats for ledige i Køge får et eftersyn

Hvorfor stiger ledigheden i Køge? Kommunen sparede på den tidlige indsats - det var en dårlig ide, og en væsentlig årsag til problemerne

KØGE: Ledigheden stiger mere i Køge Kommune end på landsplan, og det giver økonomiske udfordringer. Derfor skal kommunens indsats for at få ledige i arbejde eller uddannelse nu justeres.

Afsættet er tre nye rapporter om ledigheden og beskæftigelsesindsatsen i Køge Kommune, som Økonomiudvalget bestilte hos konsulentfirmaerne Deloitte og BDO Rådgivning i september.

Rapporterne er nu klar, og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget skal resten af året arbejde videre med rapporternes anbefalinger. I februar behandler Økonomiudvalget og Byrådet rapporterne og handleplanerne for det videre arbejde.

Udgifterne for høje
Deloitte sammenligner ledighedsudviklingen i tre kommuner - Køge, Næstved og Faxe - mens BDO Rådgivning undersøger Køge Kommunes beskæftigelsesindsats.

- Sidste forår skruede Køge Kommune ned for den tidlige indsats for ledige. Vi var nødt til at prioritere skarpt, fordi udgifterne på beskæftigelsesområdet var for høje i forhold til budgettet. Men Deloittes rapport peger på, at denne nedprioritering er den væsentligste grund til, at ledige fra Køge er længere tid om at finde nyt arbejde end ledige fra Næstved og Faxe, siger Mogens Møller (SF), som er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Han fortsætter:

- Køge har også nogle strukturelle udfordringer, som kan have betydning for ledigheden. For eksempel er konkurrencen om arbejdspladserne i Køge ekstra hård, fordi mange pendler hertil. Vi har mange almene boliger, og vi har forholdsvis mange borgere med udenlandsk baggrund. Det er godt, at vi har fået sat spot på disse punkter, så vi nu har et velunderbygget grundlag for de videre drøftelser af den beskæftigelsespolitiske indsats her i Køge.

Mest for pengene
Køge Jobcenter er, vurderer BDO i sin rapport, på flere områder inde i en god udvikling. For eksempel har Jobcenteret fået flere ledige i virksomhedsrettet aktivering. Jobcenteret har, vurderer BDO, stærkt fokus på at overholde sine budgetter og på at opfylde mål for rettidig sagsbehandling. Derimod er der, skriver BDO, ikke tilstrækkeligt politisk og ledelsesmæssigt fokus på opnåelse af effekter og resultater af indsatsen.

Overordnet anbefaler BDO, at der udarbejdes en beskæftigelsespolitik, og at man går over til resultatbaseret styring på beskæftigelsesområdet. BDO anbefaler også, at der overvejes ansættelse af flere sagsbehandlere på Jobcenteret.

- De anbefalinger vil vi nu arbejde videre med i Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget. Beskæftigelsesområdet skal selvfølgelig overholde sine budgetter, men vi skal også huske at have blik for, hvordan vi får mest for pengene. Derfor vil vi blandt andet udarbejde et koncept for effektmålinger af Jobcenterets indsats. I sidste ende handler det jo om at få flere ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet, siger Mogens Møller.

mou

Rapporterne 'Eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Køge Kommune', 'Kvalitetssikring af budgetforudsætningerne' og 'Ledighed og beskæftigelsesindsats - analyse af udviklingen i 1. halvår 2011 i Køge Kommune' kan læses her