Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
<p>Udbetaling Danmarks kommende bygning i Vordingborg</p>
Foto: Arkitekterne Dissing og Weitling

Ikke blot 800 men 843 kommunale går til ATP

ATP ved nu, hvilke medarbejdere der har accepteret at blive overflyttet til Udbetaling Danmark 1. oktober og 1. december 2012 – og endnu flere kommer til
14. MAJ 2012 12.07

De har været medlinger – bl.a. fra faglig side – om at mange ansatte har tøvet med at sige til og fra ift. at søge med over i de nye udbetalingscentre. Men nu melder ATP om, at deres mest optimistiske prognoser er blevet oversteget.

Mange kommuner har valgt at melde medarbejdere ind til alle tre startdatoer – det vil sige at de også har skrevet medarbejdere på listen, som har accepteret overflytning til ATP den 1. marts 2013.

På den baggrund kan projektorganisationen allerede nu danne sig et pålideligt billede af, hvor mange kommunale medarbejdere Udbetaling Danmark i alt kommer til at starte med. Projektorganisationen forventer, at det endelige tal bliver omkring 925, eftersom kommunerne formelt set først skal sende deres lister for 3. bølge til ATP inden den 18. juni 2012.

- Det samlede antal indmeldte medarbejdere, vi har nu, overstiger vores mest optimistiske prognoser, og vi er både glade og stolte over, at så mange medarbejdere fra kommunerne accepterer at flytte med deres opgaver til ATP. Der har undervejs været bekymringer om, at der ikke kom nok medarbejdere med, og at det ville true en sikker overgang til Udbetaling Danmark. Den risiko kan vi helt udelukke. De mange erfarne medarbejdere er i høj grad med til at understøtte en god overgang for både medarbejdere, borgere, kommuner og ATP, siger underdirektør Torben Christiansen, ATP.

Foruden de 843 indmeldte medarbejdere, er der indmeldt 57 ledere til alle tre bølger.

Bemandingen i centrene
ATP har også behov for at rekruttere et antal medarbejdere udefra.

- Set i forhold til det aftalte bemandingsniveau på 1.500 årsværk vurderer vi løbende vores behov og rekrutterer kun medarbejdere udefra i det omfang, det er nødvendigt for at løse opgaverne, siger Torben Christiansen.

- Vores bemanding i centrene kan i det hele taget ikke holdes direkte op mod de 1.500 årsværk. Vi har tilrettelagt opgaverne anderledes, så nogle opgaver løses centralt, og andre bliver leveret af eksterne leverandører. Det gælder fx skanning og journalisering af indkommen post. Dertil kommer, at medarbejdere hos ATP arbejder 2½ timer mere ugentligt.

Startbemandingen inklusive ledere i de enkelte centre bliver 415 i Hillerød, 220 i Vordingborg, 200 i Haderslev, 175 i Holstebro og 175 i Frederikshavn. Hertil kommer 50 og 60 i henholdsvis Odense- og Aarhus-filialerne.

Som det fremgår, bliver der forskelle i, hvor mange medarbejdere der skal være i de enkelte centre. Projektorganisationen har tidligere skrevet, at tallene først og fremmest afhænger af, hvor mange kommunale medarbejdere, der i sidste ende bliver meldt ind. Men derudover gælder det for Hillerød, at der her placeres nogle opgaver i centrale støttefunktioner. I Hillerød oprettes der desuden nogle tværgående funktioner, som skal understøtte områderne Helhedsorienteret kontrol og Opkrævning.

Rekrutteringen til de ledige stillinger er allerede i gang. De medarbejdere, ATP rekrutterer udefra, ansættes en måned før alle andre for at gennemgå et intensivt uddannelsesforløb. Uddannelsen indeholder en generel introduktion til ATP samt fire faglige områder: tværgående jura, kundebetjening, sagsbehandling og telefonbetjening.

Hjælp fra fagcoaches
Når ATP afvikler undervisning for de medarbejdere, der rekrutteres udefra, bliver det med hjælp fra nogle af deres kommende kolleger fra kommunerne. ATP har allerede nu tildelt 50 kommende sagsbehandlere rollen som såkaldt 'fagcoach'. Rollen indebærer, at medarbejderen skal oplære kolleger i processer, instrukser for arbejdsgange, lovstof og generel viden inden for sagsområderne.

Når Udbetaling Danmark er i drift, skal fagcoachen fortsat give sparring og vejledning til sine kolleger omkring dagligdagens opgaveløsning, fx om arbejdsprocesser og kommunikation med borgerne.

Fagcoachen får således en central rolle i sektionen, hvor han/hun samtidig fungerer som sagsbehandler. De fagcoaches, der skal medvirke ved uddannelsen af deres udefra kommende kolleger, starter i ATP fem uger før deres kolleger fra kommunerne. I den første uge skal de uddannes til fagcoach-rollen, mens de næste fire uger går med at bidrage til undervisningen af de udefrakommende kolleger.

ka