Ikast-Brande får 1,8 mio. kr. retur fra spildevandsselskab
Der skal kun betales vejbidrag til anlæg, der afleder vand fra vejene.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Ikast-Brande får 1,8 mio. kr. retur fra spildevandsselskab

Flere kommuner har fået pæne beløb tilbage i vejbidrag efter en landsretsdom fra 2019.

IKAST-BRANDE / SLAGELSE: En landsretsdom i en sag mod Slagelse Kommune fra december 2019 betyder nu, at Ikast-Brande får knap 1,8 mio. kr. retur fra Ikast-Brande Spildevand A/S.

Sagen handler om det såkaldte vejbidrag, som en kommune betaler til et spildevandsselskab for afledning af regnvand fra vejene, og som udregnes som en procentsats af selskabets samlede nyanlæg.

Sagen var anlagt af SK Spildevand A/S med Danva på sidelinjen mod Slagelse Kommune med KL på sidelinjen, og den endte med en frifindelse af Slagelse Kommune. 

Dommen fastslog nemlig, at vejbidraget kun skal beregnes af nyanlæg, der faktisk også afleder overfladevand fra veje over til ledningsnettet, og ikke alle andre nyanlæg. 

Sparer en tredjedel fremover

I Ikast-Brande er et større regnestykke, der bygger på en adskillelse af anlægsprojekter fra de seneste år, nu endt med en engangstilbagebetaling på 1.797.494 kr. fra spildevandsselskabet til kommunen for 2017-2020.

Desuden betyder dommen, at kommunens vejbidrag på fire pct. fremover falder fra cirka 1,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr., fremgår det af referatet fra det seneste byrådsmøde. Faldet blev - ikke uventet - godkendt uden protester.

Da spildevandsselsskaber over en årrække hverken må have overskud eller underskud, bliver kommunens sparede udgifter reelt i stedet flyttet over på forbrugerne. 

Ringsted hæver procent

Dommen har også fået konsekvenser i andre kommuner end Slagelse og Ikast-Brande.

I fx Herning lavede man allerede i september sidste år en efterregulering, som gav ni mio. kr. retur til kommunekassen for årene 2017-2019, fremgår det af et referat fra teknik- og miljøudvalget.

I maj i år godkendte byrådet i Ringsted at hæve sit vejbidrag til Ringsted Spildevand A/S fra fire til de højest tilladte otte pct. med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020 for at kunne nå op på samme beløb til spildevandsselskabet, som man skulle have betalt efter den hidtidige praksis.

Det fremgår af referatet, hvor der også står, at der er stor variation i vejbidragsprocenten på tværs af kommuner, og at man fortsat afventer en central udmelding fra staten om en ny beregningsmetode for vejbidraget.

Ifølge advokatfirmaet DLA Piper kan kommuner, som tidligere har betalt mere i vejbidrag, end de skal ifølge landsretsdommen, kræve delvis tilbagebetaling med op til tre års forældelsesfrist.