Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ida Auken inviteret til at bese Nordfyns vandløb

Hele 75 pct. af alle kommunens vandløb står efter vandplanerne til at blive målsat - også deciderede grøfter
19. OKT 2011 14.45

NORDFYN: Miljøminister da Auken (SF) inviteres nu til Nordfyns Kommune af formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyn, Kim Johansen (S), og formanden for landbrugsrådgivningen Centrovice, Niels Rasmussen, oplyser kommunen.

Baggrunden er de udpegninger af de nordfynske vandløb, som vil ske, hvis vandplanerne vil blive vedtaget i deres nuværende form. Her vil 75 pct. af de nordfynske vandløb blive registreret som naturlige og hermed blive målsatte.

Høringssvarene stiller også spørgsmålstegn ved den meget omfattende udpegning, hvor vandløb, som umiddelbart fremstår som rene afvandingskanaler eller grøfter, også vil blive målsatte.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på det seneste møde derfor, at der fortsat skulle fokuseres på denne udpegning, da den fremadrettet kan skabe store udfordringer for både den kommunale vandløbsadministration samt de erhvervsmæssige interesser. Udfordringen bliver ikke mindre af, at prognoser forudser mere nedbør, som samtidigt bliver mere koncentreret.

Ida Auken inviteres til en besigtigelse på Nordfyn, hvor nogle eksempler på problematikken kan ses i praksis.

ka