Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandplanens arbejdsgrupper blev aldrig færdige

Frustration i KTC - kommunerne måtte give høringssvar i blinde
KORT NYT7. APR 2011 13.32

En af Miljøministeriets største høringer nogensinde sluttede onsdag, men kommunerne er frustrerede over, at de ikke har kunnet tage stilling til planerne, fordi en række statslige arbejdsgrupper er blevet forsinket og endnu ikke har afleveret deres konklusioner, skriver Altinget.

Høringsfristen er forbi, men kommunerne ved ikke, hvad de er blevet hørt om. Sådan kan man sammenfatte den kritik, som mange kommuner rejser i deres høringssvar til vand- og naturplanerne.

Frustrationen skyldes, at fem arbejdsgrupper, som staten har nedsat, er blevet forsinket. Arbejdsgrupperne skal belyse en række uafklarede forhold om indsatsen for spildevand, vandløb, sørestaurering, vandindving og markvanding. Gruppernes arbejde skulle have været færdigt i januar, så kommunerne kunne bruge det i deres høringssvar, men grupperne har endnu ikke afleveret deres konklusioner - og nu er høringsfristen altså forbi.

Det er kritisabelt, mener Torben Nøhr, formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC):

- Vi svarer i blinde, når vi skal forholde os til nogle mål uden at vide, hvordan vi skal nå dertil.

ka