DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Hovedstadens kommuner har styr på ledsagerordning

Hovedstadens kommuner har styr på ledsagerordning

En undersøgelse viser, at kommunernes bevillinger af ledsagerordningen hyppigt behandles efter reglerne
3. FEB 2012 14.05

HOVEDSTADEN: En undersøgelse i Statsforvaltningen Hovedstaden viser, at kommunernes afgørelser i størsteparten af sagerne om ledsageordning er i overensstemmelse med regler og praksis på området.

Men i 20 pct. af sagerne har oplysningsgrundlaget dog ikke været tilstrækkeligt til, at der kunne træffes en korrekt afgørelse, og i de tilfælde kan Det Sociale Nævn være i tvivl om, om der er givet en korrekt bevilling.

Der har typisk manglet oplysninger, som er væsentlige ved vurderingen af om ledsageordningen kan bevilges. Det drejer sig især om oplysninger, der beskriver borgerens funktionsnedsættelse og borgerens evne til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Kommunerne kan på et sådan mangelfuldt grundlag have vanskeligt ved at vurdere, om formålet med ledsageordningen opfyldes.

- Forklaringen på den høje fejlprocent i undersøgelsen kan være, at kommunen har et indgående kendskab til ansøgers personlige forhold, og derfor ikke har vedlagt alle relevante oplysninger i sagen. Det kan således ikke udelukkes, at kommunerne trods resultatet har haft de relevante oplysninger, da sagen blev afgjort, siger fuldmægtig Dorthe Bjerremand Erichsen om undersøgelsen. Hun fortsætter:

- Det er dog betænkeligt, at kommunerne i 1/5 af sagerne ikke tilstrækkeligt har givet klagevejledning eller orienteret om klagemulighederne.

Undersøgelsen bygger på 139 sager fra 14 kommuner i regionen.

Foto: http://www.flickr.com/photos/midiman/72820476/sizes/z/in/photostream/

lcl