Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hovedstaden skal have regional klima-strategi

Den billigste og mest effektive metode til at reducere CO2 er, hvis bil-pendlerne i hovedstadsregionen begynder at køre sammen fire og fire i hver bil. Det er en del af det analytiske grundlag for arbejdet med regionens klimastategi, der nu begynder

HOVEDSTADEN: En investering på en million kroner i bedre koordinering af pendleres kørselsbehov gennem såkaldte 'car pools', der samler fem procent af regionens bilpendlere i grupper á fire, vil kunne reducere CO2-udslippet med 146.300 ton om året. Det viser en ny analyse udarbejdet af rådgivningsfirmaet Cowi for Region Hovedstaden.

Dermed koster det - i bedste fald - blot 7 kr. at spare et ton CO2. Det regnestykke placerer samkørsel som det suverænt mest omkostningseffektive initiativ på en liste, der rangordner 34 mulige tiltag i transportsektoren i hovedstadsregionen efter deres klimaeffektivitet. Listen som viser, hvilke tiltag der giver den største CO2-reduktion per investeret krone, er en del af en ny analyse 'Klimastrategi - tiltag i transportsektoren' udarbejdet af Cowi.

Analysen viser desuden, at udskiftning af bilparken til mere CO2-venlige modeller er et andet tiltag, hvor der kan opnås stor klimaforbedring for pengene. En CO2-relateret ejerafgift, der ansporer flere til at skifte til en klimavenlig bil, vil i bedste fald koste 24 kr. per sparet ton CO2.

Langt mindre CO2-reduktion for pengene giver eksempelvis investeringer i et gps-baseret roadpricing-system, der skal reducere kørsel i forbindelse med indkøb eller fritidsaktiviteter. Her vil det i bedste fald koste henholdsvis ca. 1.450 kr. og 1.750 kr. at spare et ton CO2

Første regionale klimastrategi
Cowi-analysen indgår som en del af det omfattende analyse-arbejde, som danner grundlag for udarbejdelse af den første regionale klimastrategi for hovedstadsregionen. Mandag den 2. maj på Vilvorde Kursus Center i Charlottenlund mødtes politikere og embedsmænd fra regionen og de 29 kommuner i regionen for at tage hul på det arbejde, der skal føre til, at en fælles klimastrategi med konkrete klimatiltag kan sendes i høring i slutningen 2011.

Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden, fremhæver vigtigheden af, at klimaindsatsen sker i samarbejde på tværs af snævre interesser og grænser.

- Der findes ingen enkel løsning på de udfordringer, som knytter sig til nedbringelse af CO2 eller de konsekvenser af klimaændringerne, som vi bl.a. mærker med oversvømmelser af veje og kældre. I Hovedstadsregionen gør kommunerne og regionen allerede meget lokalt og regionalt; men rigtig mange, vigtige løsninger kræver, at vi arbejder sammen på tværs af snævre interesse og grænser - både kommuner, regioner, stat og lande. Med beslutningen om en fælles klimastrategi viser kommunerne og regionen, at der er politisk vilje i Hovedstadsregionen til at tage et fælles ansvar for at løse klimaudfordringerne, så vores børn og børnebørn også kan leve i et dejligt Danmark, siger Lars Gaardhøj.

Arbejdet med klimastrategien er forankret i et politisk samarbejdsudvalg med repræsentanter fra kommunerne og regionen. Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester Fredensborg Kommune, fungerer som formand for kommunerne i udvalget. Han understreger, at den kommende klimastrategi bør fokusere på flere forskellige indsatsområder:

- Klimaspørgsmål kender ingen grænser. Når åer går over sine bredder, betyder det oversvømmelser, totalskadede boliger og mange utilfredse borgere på tværs af kommunegrænserne. Flere el-biler på vejene forøger behovet for en fælles planlægning og placering af opladningsstandere til bilerne på tværs af kommunerne. Kommunerne står med en mega opgave, når det handler om at løse fremtidens udfordringer på klima- og energiområdet. Kun ved at gå sammen kommuner og region og tænke på tværs af grænser, kan vi løse problemerne. Jeg håber meget, at vi med en fælles klimastrategi kan gøre en forskel, så vi i hele hovedstadsregionen står bedre rustet til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne, siger Thomas Lykke Pedersen.

mou