Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hospital vil rense spildevand for medicinrester

Regionsrådet i Hovedstaden har netop bevilliget 25 mio. kr. til udvikling af et nyt rensningsanlæg på Herlev Hospital

HOVEDSTADEN: Som det første hospital i Danmark vil Herlev Hospital nu rense sit spildevand for medicinrester. Regionsrådet i Hovedstaden har netop bevilliget 25 mio. kr. til udvikling af et nyt rensningsanlæg, der skal håndtere de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som hospitaler udleder, og som de kommunale rensningsanlæg ikke kan oprense.

- Vi forventer, at den miljøteknologi som vi skaber i projektet vil have stort eksportpotentiale og dermed danne grobund for vækst og nye arbejdspladser til hovedstadsregionen, ligesom vi forventer at kunne udbrede teknologien til regionens og landets øvrige hospitaler, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø og Grøn Vækst udvalg.

Der er tale om et såkaldt OPI-projekt (Offentligt-Privat-Innovation), hvor Herlev Hospital arbejder sammen med Lynettefællesskabet I/S, Grundfos, Dansk Hydraulisk Institut og Herlev Kommune. Projektet har et samlet budget på 42,9 mio. kr.

- Vi har i regionen en stor interesse i at prøve kræfter med OPI-samarbejde, og spildevandsprojektet vil kunne give os erfaringer, som vi kan tage med videre til andre samarbejder med private virksomheder, vurderer Lars Gaardhøj.

Fornyelsesfonden
Projektet står på skuldrene af et tidligere perspektivrigt forsøg på Rigshospitalet, forklarer projektleder Jess Krarup fra Herlev Hospital:

- Her oplevede man gode resultater med at behandle spildevand ved hjælp af membranbioreaktor-teknologi og en efterfølgende behandling med ozon og/eller aktiv kul. Men der mangler viden om hvordan man kombinerer disse behandlinger. Det opnår vi her, blandt andet ved - til forskel fra tidligere forsøg - at etablere et anlæg i fuld skala, som skal køre i to år for at kunne teste de nye teknologier til fulde.

Anlægget planlægges etableret og idriftsat i starten af 2013 og efter to års undersøgelser, analyser og dokumentation forventes anlægget i 2015 at kunne fjerne størstedelen af de miljø- og sundhedsskadelige lægemiddelstoffer i Herlev Hospitals spildevand.

Indtil videre er 33,5 mio. kr. ud af det samlede budget finansieret af projektets deltagere. De resterende 9,4 mio. kr. søges finansieret via Fornyelsesfonden eller andre fonde.

Foto: Flickr

ka