Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Horsens laver aftale med KMD

It-systemet KMD Opus kommer de næste seks år til at understøtte og administrere diverse kommunale opgaver indenfor økonomien

HORSENS: KMD har netop i konkurrence med Fujitsu, Silkeborg Data og EG vundet EU udbuddet i Horsens om samlet it-understøttelse af de administrative processer. Tidligere havde kommunen både KMD og Fujitsu som leverandør.

KMD Opus er en samlet koncernløsning, der bygger på et fælles datagrundlag. Dermed bryder KMD Opus med den traditionelle opdeling i særskilte fagområder. Det betyder blandt andet, at løndata automatisk også er økonomidata. Det giver kommunen et forbedret grundlag for at styre økonomien - både centralt og decentralt.

- KMD blev valgt ud fra en samlet og bred vurdering. Vi har ønsket og får en sammenhængende løsning, hvor data er samlet ét sted, og brugernes adgang til data sker via én fælles indgang. Løsningen skaber samtidig gode forudsætninger for at kvalitetsudvikle og optimere de administrative processer på de opgaveområder, som løn- og økonomisystemerne understøtter, siger økonomidirektør Inge Kruse Rasmussen.

KMD har i inden for de seneste måneder vundet udbud og indgået aftaler med Roskilde Kommune, Varde Kommune, Aabenraa Kommune, Fredensborg Kommune og Rudersdal Kommune om KMD Opus.

lcl