Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Også Varde vælger KMD

KMD Opus skal fremover hjælpe med at administrere kommunens løn og vagtplanlægning
31. MAJ 2011 7.10

VARDE: Efter EU-udbud har kommunen valgt, at det fremover er KMD Opus, der skal it-understøtte flere af kommunes administrative processer bl.a. løsning af opgaver inden for løn og vagtplanlægning, såvel i administrationen som på institutionerne. Der er tale om en femårig aftale.

- KMD opfylder i høj grad de krav, Varde Kommune har stillet i udbuddet, både hvad angår pris, servicemål og ikke mindst kvalitet, siger økonomidirektør Peter B. Möller i Varde Kommune, og fortsætter.

- Vi har i forvejen glimrende erfaringer med KMD's it-system for løn, og vi ser bl.a. frem til at få gavn af de mere automatiserede og flere decentrale funktionaliteter, som systemet nu har fået.

Stryker den decentrale ledelse
I KMD Opus Personale har de decentrale ledere bl.a. fået mulighed er for at indberette oplysninger om nye medarbejdere. Dette afskaffer tidligere manuelle papirarbejdsgange mellem decentralt og centralt niveau i organisationen.

- Vi vil opleve forandringer i den måde opgaverne kan løses på, både på rådhuset og på de enkelte institutioner, men vi ser netop, at en af fordelene ved den nye løsning, at man decentralt får bedre muligheder for at indberette og se relevante oplysninger. Det betyder samtidig, at presset på lønkontoret op til lønkørslen bliver væsentligt mindre, hvilket er en fordel for vores ansatte på rådhuset, der får bedre tid til rådgivning og andre videnstunge opgaver, siger Peter B. Möller.

For at arbejdsgange kan udføres digitalt af den enkelte medarbejder eller leder, er det vigtigt, at systemet er brugervenligt. KMD Opus Personale benytter en såkaldt 'Rollebaseret Indgang', der er webbaseret og bygget ud fra, at den enkelte decentrale bruger ikke nødvendigvis har et indgående kendskab til økonomi- eller løntekniske begreber.

Senest har Rudersdal, Fredensborg, Herning og Aabenraa Kommuner også lavet aftaler med KMD om KMD Opus Personale.

lcl