Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holstebro tiltrækker borgere fra nabokommunerne

Havde en såkaldt positiv flyttebalance på 200 i 2010, viser en befolkningsprognose, kommunalpolitikerne netop har tygget på. Det er en positiv udvikling i forhold til 2009, hvor det gik den modsatte vej

HOLSTEBRO: I 2010 flyttede langt flere borgere til Holstebro Kommune fra nabokommunerne end den modsatte vej. Det viser tal fra kommunens befolkningsprognose 2012-2023, som byrådets økonomiudvalg behandlede på mødet den 9. marts.

Den såkaldte flyttebalance for sidste år (altså balancen mellem, hvor mange der flytter til og fra kommunen) viser, at der i forhold til nabokommunerne Herning, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer var en nettotilvandring til Holstebro Kommune på godt 200 indbyggere.

- I 2009 var flyttemønstret, at vi afgav en del borgere til nabokommunerne Herning, Viborg og Skive. Dette mønster er altså ændret i 2010. Det tager jeg som udtryk for en positiv udvikling i Holstebro Kommune, hvor flere markante initiativer, projekter og begivenheder brænder igennem og i endnu højere grad slår fast, at vi er Nordvestjyllands kraftcenter. Denne styrkeposition skal vi bygge videre på, siger kommunaldirektør Lars Møller.

Samlet var der dog flere, der i 2010 flyttede fra end til Holstebro Kommune. Det skyldes uden tvivl unge, der flytter til universitetsbyerne Århus, København og Ålborg for at studere.

- Det er vigtigt, at vores unge uddanner sig. Så i den sammenhæng er det positivt, at unge fra kommunen flytter for at tage en uddannelse. Holstebro har nogle fantastiske uddannelses- og talentmiljøer, siger kommunaldirektøren.

102 opad
- Vi skal satse på at få endnu flere uddannelser hertil og være med i initiativer, der kan styrke uddannelserne i vores naboområder, så vores unge ikke behøver at flytte under deres uddannelse. Og vi skal skabe endnu flere spændende virksomheder og udviklingsmiljøer, så vi kan holde på og tiltrække flere unge, mener Lars Møller.

Den årlige befolkningsprognose er en vigtig del af kommunens langsigtede planlægning. F. eks afhænger behovet for antallet af pladser i børnehaver, skoler og på plejehjem af befolkningens størrelse, og hvordan befolkningen er sammensat aldersmæssigt. Den årlige prognose har også betydning for, hvordan udviklingen i kommunens skatteindtægter tegner sig i de kommende år og dermed, hvordan kommunens service kan finansieres.

Befolkningstallet i Holstebro Kommune steg i løbet af 2010 med 102 indbyggere. I befolkningsprognosen for året var der regnet med et fald på 120. Ved udgangen af 2010 var der 57.167 indbyggere i kommunen. Prognoserne viser, at folketallet vil stige med godt 600 personer - eller godt 1 pct. - frem til starten af 2024.

mou

Andre tal fra befolkningsprognosen:

  • Frem til 2023 vil antallet af ældre fra 65 år stige markant. Den største stigning forventes i aldersgruppen 80+. Her vil væksten være på hele 43 pct. Det skyldes, at relativt store årgange er på vej til at blive over 80 år.
  • I 2010 blev 651 født i Holstebro Kommune. Fødselstallet forventes at være konstant mellem 660 og 650 pr. år frem til 2023.
  • I 2010 flyttede 446 personer fra andre lande til Holstebro Kommune, mens 276 flyttede fra kommunen til udlandet.