Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Sådan illustrerer Furesø Kommune sin nye robot, som kan bogføre corona-refusioner.
Foto: Furesø Kommune

Hjemmebygget robot hjælper med corona-bogføring

Medarbejdere i Furesø har lavet en robot til at bogføre corona-refusioner.
28. DEC 2020 8.36

FURESØ: Coronakrisen har sat skub i opfindsomheden hos medarbejdere i Furesø, som på kort tid har bygget en effektiv robot-løsning på en administrativ opgavepukkel, beretter kommunen.

Når for eksempel en lærer vågner med coronasymptomer, skal testes og ikke kan møde på arbejde, skal lederen indtaste fraværet i de administrative systemer, og der skal søges om refusion. Alt skal tastes manuelt, og der er ofte tale om regulært detektivarbejde, når pengene kommer retur og skal fordeles.

Derfor har ansatte i personaleafdelingen og økonomiafdelingen bygget en robot, der bogfører corona-refusion på rekordtid. Den gør dette:

  • Finder refusioner, der har med covid-19 at gøre.
  • Det, robotten ikke kan løse, sender den videre til manuel behandling til Personaleafdelingen.
  • Tjekker, at refusionerne ikke er registreret i forvejen.
  • Sørger for, at pengene går retur, så det passer i kommunens lønsystem.
  • Sender til sidst en samlet statusrapport over ugens udførte arbejde.

Da robotten kørte første gang, bogførte den 1.520.278 kroners corona-refusion fordelt på 472 medarbejdere. Siden er der kørt yderligere 84 sager igennem, og i alt har robotten bogført 2.118.826. 

25 robotter i Furesø i år

Coronarobotten er ikke den første digitale landvinding i kommunen. Faktisk har administrative medarbejdere fra Digitalisering og Økonomi i Furesø siden 1. januar i år bygget 25 robotter. De overvåger blandt andet nu dagligt ubetalte regninger, holder styr på bankafstemninger og letter administrativt rutinearbejde.

Effektive processer er en af tre strategiske målsætninger i Furesø Kommunes digitaliseringsstrategi. Formanden for Udvalget for digitalisering og innovation, Lars Carstensen, er også glad for robotterne og effektiviseringen af de administrative arbejdsgange.

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2022 peget på yderligere automatisering af arbejdsgange, som sammen med implementering af velfærdsteknologi skal effektivisere driften og frigøre økonomisk råderum i de kommende år.

ak