Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjælpemiddel-området kan ikke bare uddelegeres

Flere kommuner har af Statsforvalltningen fået besked på, at de ikke må lade privat aktør overtage beslutningskompetencen i sager om bevilling af hjælpemidler

Af Morten Uhrenholdt, [email protected]

Også selv om det kun er sagsforberedelsen, der bliver uddelegeret til en privat akktør. Det er nemlig uklart, om ikke de egentlige beslutninger om bevilling eller afslag dermed alligevel bliver overladt til den private aktør, og det er ulovligt. Det skriver Statsforvaltningen for Syddanmark i en foreløbig afgørelse af sager fra Svendborg, Odense, Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner.

Statsforvaltningen skriver f.eks. til Sønderborg, der i en periode fra begyndelsen af  2007 til ultimo 2008 havde en praksis med at uddelegere myndighedskompetencen til  CHK. Det var klart i strid med lovgivningen. Det er i orden, at kommunen bagefter ikke genoptog sager, hvor der var bevilget hjælpemidler, men derimod er det ikke i orden, hvis sager, hvor den private aktør har givet afslag, ikke genbehandles af kommunen selv. Men kommunen måtte altså slet ikke uddelegere selve beslutnings-myndigheden.

I periode efter ultimo 2008 nøjedes Sønderborg med at uddelegere det sagsforberedende arbejde i hjælpemiddel-sagerne. Her er Statsforvaltningen i tvivl om, hvorvidt det holder sig indenfor lovens rammer. Det beror nemlig på, om kommunen ikke alligevel på den måde har uddelegeret dele af sin beslutningskompetence.

Statsforvaltningen beder derfor kommunen om at redegøre for, hvorledes sagsbehandlingen er tilrettelagt i disse sager, når forvaltningen  modtager sagerne fra den private aktør.

Lignende afgørelser - med forskellige mindre nuancer og perioder - har Odense, Svendborg, Haderslev og Tønder modtaget. Og alle skal de redegøre for, hvad de agter at gøre ved de sager, hvor der er givet afslag, og som efter Statsforvaltningens opfattelse bør genbehandles.