Heunicke vidste, at EU-regler bremser tobaksforbud for generationer

EU-regler står i vejen for regeringens forslag til røgfrie generationer. Trods viden om det blev det fremsat på pressemøde om sundhedsreform.
3. JUN 2022 14.45

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var orienteret om, at et forbud mod salg af tobaks- og nikotinprodukter for personer født i 2010 eller derefter ikke kan gennemføres, da han 15. marts præsenterede forslaget på et pressemøde. Det skriver mediet Frihedsbrevet.

Ifølge mediet blev Magnus Heunicke "senest" orienteret forud for pressemødet. Ministeriet oplyser over for mediet ikke præcist hvornår, det skete. Først efter pressemødet blev det slået fast i offentligheden, at forslaget på nuværende tidspunkt ikke kan gennemføres, fordi det er i strid med EU-reglerne på tobaksområdet.

Sundhedsministeriet skriver til Frihedsbrevet, at Magnus Heunicke også på pressemødet "eksplicit" italesatte, at der var "juridiske udfordringer", som skulle løses, før forslaget kunne blive til noget. "Det gælder både regler i Danmark og i EU",  forklarer ministeriet i dag.

På pressemødet sagde Magnus Heunicke, at kun New Zealand har indført lige så vidtrækkende regler. Men han nævnte ikke, at EU-regler blokerer for, at det kan gennemføres i Danmark.

Tobaksdirektiv skal revideres

Få uger efter - den 5. april - lød det fra Sundhedsministeriets embedsværk i et svar til Folketinget, at forslaget for nuværende ikke kan gennemføres på grund af det såkaldte tobaksvaredirektiv i EU. Det betyder, at medlemslande ikke må forbyde eller begrænse markedsføring af tobak.

Til Ritzau siger sundhedsministeren fredag, at det var EU's regler, han henviste til, da han talte om de juridiske udfordringer.

- Jeg gjorde det virkelig efter bedste evne. Og vi har lagt det fuldstændig åbent frem også for partierne. Jeg har intet ønske om at skjule, at der skal ændres noget i EU, siger Magnus Heunicke og tilføjer:

- Og da jeg specifikt nævnte juridiske udfordringer to gange præcist om det her forslag - det gjorde jeg ikke om de andre forslag i vores sundhedsreform - var det, fordi jeg ved, at der er noget juridisk udfordrende.

Stadig muligheder

Regeringen har ikke endeligt slukket for planerne om at gennemføre forslaget. Tobaksdirektivet skal nemlig revideres. Til den tid vil regeringen tage det op med EU-Kommissionen. Inden udgangen af 2024 vil kommissionen præsentere et udkast til nyt direktiv.

Derudover er der også en anden mulighed for regeringen, idet reglerne lader medlemslandene indføre aldersgrænser. Sundhedsministeriet har vurderet, at den nuværende aldersgrænse på 18 år kan hæves år for år til eksempelvis 25 år inden for EU-reglerne.

- Jeg mener stadig, det er udfordringer, vi må kunne komme over, og vi må kunne løse, siger Magnus Heunicke til Ritzau.

Indtil reglerne eventuelt kan laves om i EU-regi, vil regeringen forsøge at skabe flertal i Folketinget for at gøre det gradvist.

Ritzau

Opdateret 16.35 med kommentar fra Magnus Heunicke