Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Handicapcenter reagerer på vink med vognstang

Initiativer for 10,9 mio. kr. skal både reducere sagsbehandlingstider og forbedre arbejdsmiljøet blandt 35 københavnske ansatte

KØBENHAVN: Socialforvaltningen vil oprette en taskforce, som skal hjælpe den del af Handicapcenter København, som arbejder med ydelser til børn med handicap, HKY, oplyser kommunen.

Taskforcens første opgave bliver at nedbringe sagsbehandlingstiden og gennemgå de løbende sager. Enheden er en del af den handleplan for HKY, som politikerne i socialudvalget skal forholde sig til på det kommende socialudvalgsmøde.

Initiativerne i handleplanen skal både reducere sagsbehandlingstiderne og være med til at forbedre arbejdsmiljøet.

- Vi må konstatere, at vi ikke når at behandle alle ansøgningerne indenfor den frist vi har. Det presser medarbejderne, og det har givet os problemer med arbejdsmiljøet. Handleplanen lægger op til både en varig opnormering og en taskforce, og begge initiativer er lig med flere hænder. Det vil være godt for både de borgere, som venter på at få deres sag afgjort og for medarbejderne, siger Vibeke Ries, leder af Handicapcenter København.

Udover taskforce og varig opnormering af sagsbehandlere - fra i dag 35 til 44 - er initiativerne i handleplanen blandt andre bedre organisering af området, mere tid til opkvalificering af medarbejdere, mere tid til sparring og coaching og bedre fysiske rammer.

Initiativerne i handleplanen vil beløbe sig til 10,9 millioner kr. Der er en klar forventning om, at initiativerne også vil forbedre arbejdsmiljøet.

- Vi har for nylig har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre arbejdsmiljøet. Det er et vink med verdens største vognstang om, at vi skal gøre nogle ting anderledes. Flere ressourcer og initiativerne i handleplanen vil over tid løse en del af vores problemer, men det kan vi ikke vente på. Derfor har vi også lavet en plan over tiltag, vi her og nu er gået i gang med. Og her er jeg specielt glad for, at så mange medarbejdere arbejder aktivt med, og at vi får hjælp af en ekstern arbejdsmiljørådgiver, siger Vibeke Ries.


Handicapcenter København/Handicapkompenserende ydelser (HKY)

- Behandler ansøgninger ud fra §41 og 42 i Serviceloven (Merudgifter til børn og unge med handicap og Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste)

- 3000-4000 sager om året

- Borgerne klager i 50 procent af afgørelserne

- Har pt. gang i en ekstraopgave med at genoprette sager

- Ansat 35 medarbejdere med forskellig faglig baggrunde (socialrådgivere, kommunalt uddannede, jurister, HK'ere)