Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gladsaxe vil i velfærdsteknologisk front

De næste fire år afsættes to mio. kr. årligt til nye projekter, der skal hjælpe ældre med daglige gøremål, skabe tryghed og udnytte ressourcer bedre
11. NOV 2011 11.25

GLADSAXE: Gladsaxe Kommune afsætter i alt otte millioner kroner over de næste fire år til projekter og forsøg inden for velfærdsteknologi til kommunens ældre borgere. Den store investering skal gøre hverdagen lettere og mere tryg for seniorerne i kommunen, eksempelvis ved et telemedicinprojekt til lungepatienter, som via en videoforbindelse hurtigt kan komme i kontakt med kommunen eller hospitalet og få hjælp til medicinering eller spørgsmål.

Det gennemgående for projekterne er, at de bidrager til at give borgerne en nemmere, mere tryg og bedre hverdag ved at styrke eller bevare den enkelte persons funktionsevne eller understøtte borgernes daglige gøremål. Det skal eksempelvis ske ved at styrke trygheden, den personlige pleje, de sociale relationer, sundheden, den fysiske formåen eller mobiliteten.

- I Seniorudvalget er vi enige om, at Gladsaxe Kommune skal med i førerfeltet, når det gælder udvikling og indførelse af velfærdsteknologi på ældreområdet. Derfor har vi besluttet at iværksætte seks projekter med velfærdsteknologi. Og det er kun første runde af projekter, siger Erling Schrøder (S), formand for Seniorudvalget.

Fra støttestrømper til alarmer
Projekterne spænder vidt - fra forsøg med at udvikle nye redskaber, der kan hjælpe den ældre med at tage støttestrømper af og på til at indføre teknologi, der kan alarmere personalet, hvis en borger med demens forlader plejehjemmet om natten. Projekterne er både store og små, og nogle igangsætter kommunen selv, mens andre projekter bliver udviklet i samarbejde med en privat virksomhed, Region Hovedstaden eller andre kommuner.

Gladsaxe har også et samarbejde med nabokommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal om udvikling og afprøvning af velfærdsteknologi. Dette samarbejde barsler også med forslag til nye projekter i starten af 2012.

Kø på tegnebrættet
Når første runde af projekter er søsat i 2012, har Gladsaxe Kommune allerede planer om at igangsætte flere. På tegnebrættet venter blandt andet projekter, som skal forebygge dehydrering og hjælpe borgere med gigt i hænderne. Alle projekterne skal bidrage til en øget kvalitet i kommunens service, nemmere og hurtigere levering af ydelser og en bedre brug af ressourcer.

Desuden tjener projekterne til, at medarbejderne i kommunen får nye kompetencer og erfaring med at arbejde med teknologi. Medarbejderne får en bedre forståelse for borgerens behov og ønsker til nye teknologier. Gladsaxe Kommune ruster sig dermed til at kunne bidrage til og drage nytte af den teknologiske udvikling.

De første seks projekter der iværksættes i 2012 har disse arbejdstitler:

1) Klinisk integreret hjemmemonitorering - telemedicin til borgere med KOL

2) Håndholdte computere i hjemmesygeplejen

3) Smarte ting - pakke med praktiske hjælpemidler

4) Hjælpemidler til på- og aftagning af støttestrømper

5) Sikkerhed på seniorcentre

6) Bleskift på SMS

Foto: Morte Freil