Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Jens Dresling, Politiken, Ritzau Scanpix

Furesø vil have afvikling af de sidste rester af Brixtoftes arvegæld på plads

Sammenlægningen i 2007 af Farum og Værløse kommuner bygger på en særaftale, hvis sidste del står foran forhandling.
21. MAJ 2020 9.44

FURESØ: Små 20 år efter den daværende Farum Kommunes økonomiske kollaps er der stadig andre 20 år tilbage af den genopretning, der blev aftalt før og efter, at Farum og Værløse fusionerede og blev til Furesø Kommune i 2007. Nu vil Furesø have vilkårene for årene frem til 2040 endeligt på plads.

Den økonomiske nedtur i Farum fulgte i kølvandet på tidligere borgmester Peter Brixtoftes (V) dispositioner, der endte med at koste ham to fængselsdomme på to år hver. Og under forberedelserne til kommunalreformen udgjorde forholdene en seriøs hindring, fordi ingen kommuner ville have deres økonomi slået sammen med fallitboet i Farum. Løsningen blev en særaftale og en hel del statspenge, og det er de sidste af disse, der mangler en aftale for.

I 2005 kaldte aftalepartierne bag kommunalreformen en sammenlægning af Farum med daværende Værløse Kommune 'den principielt rigtige løsning', og for at få den til at glide ned i Værløse, blev der indgået en sammenlægningsaftale med en række særvilkår, blandt andet et årligt ekstratilskud på 50 mio. kr. fra staten frem til og med 2021 og en mærkbart højere kommuneskat i Farum-delen af den sammenlagte kommune i de to første valgperioder frem til KV13.

Aftalen blev genforhandlet efter KV09 og blev derefter i 2011 afløst af den såkaldte Furesøaftale, som dels omlagde den kommunale gæld til et statslån, dels lagde en supplerende kompensation på 250 mio. kr. oveni de årlige 50 mio. kr. Den nye sum skal dække årene 2022-2040, hvorefter alle særordninger ophører.

Minister bedt om forhandling

I de mellemliggende år er statslånet blevet omlagt til et lavere forrentet lån på markedsvilkår i Kommunekredit, de årlige 50 mio. kr. fra staten er blevet opreguleret løbende og vil være ca. 82 mio. kr. i 2021, og de 250 mio. kr. ventes i 2022 at være blevet reguleret op til ca. 360 mio. kr.

Fordelt over de 19 år frem til og med 2040 svarer det til 19 mio. kr om året, men Furesø vil gerne have flere penge hurtigere og så ikke nogen i de sidste år, og i 2020-budgettet er beløbet sat til 35 mio. kr.

Efter udligningsreformen er kommet på plads, har Furesø Byråd nu i et brev til indenrigsminister Astrid Krag (S) bedt om snarest muligt at få gang i forhandlinger om, hvordan de resterende statspenge skal udbetales, skriver Frederiksborg Amts Avis. Byrådet ønsker at få 'vished om kommunens økonomi på den lange bane', siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) til avisen.