DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Furesø sparer en mio. kr. på gunstig skadeshistorik

KORT NYT6. JAN 2020 11.45

FURESØ: Hos Furesø Kommune udløser det nu en kontant bonus, at man har haft kommunens forsikringer i udbud, for det viser sig, at der på grund af en fin skadeshistorik fremover spares en mio. kr. på den konto. Helt konkret bliver Furesø Kommune belønnet for et generelt lavt skadesniveau i årene fra 2015 til 2019, som betyder en millionbesparelse på den samlede forsikringspræmie, skriver TV2 Lorry.

- I kommunen har vi prioriteret at tænke forebyggende. Det kan være gennem udrulningen af brandalarm-anlæg ud over det lovpligtige, som betyder, at brande hurtigere opdages og dermed bremses, inden de får lov at udvikle sig. Men også i vores risikostyring, hvor vi handler hurtigt ved indbrud og skader. Det betaler sig nu gennem den flotte besparelse på den nye forsikringspræmie, siger kommunaldirektør Steen Vinderslev.

Den tilfredsstillende skadehistorik, som den fokuserede indsats på skadesforebyggelse og risikostyring har medført, bliver belønnet i det netop gennemførte, lovpligtige EU-udbud af forsikringsaftalerne. Her er det nemlig et krav fra forsikringsselskaberne, at kunderne selv arbejder fokuseret med skadeforebyggelse. Kommunens medarbejdere spiller derfor en aktiv rolle ved at være opmærksomme på for eksempel brandsikkerhed og ved at lukke vinduer og døre.

MG