Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Furesø: 295 lejligheder PBC-renoveres

Furesø Boligselskab, KAB og Furesø Kommune har fundet en løsning i sagen om PCB-renovering af 295 lejligheder i Farum Midtpunkt. Løsningen sikrer beboerne og baner vejen for et renoveringsprojekt, der skal afhjælpe problemet permanent

Løsningen betyder, at KAB allerede i år går i gang med at genhuse beboerne fra de berørte lejligheder i Farum Midtpunkt. Genhusningen løber frem til udgangen af 2012, og beboerne vil så vidt muligt få tilbudt lejligheder i andre dele af midtpunktet.

Selve renoveringen bliver opdelt i faser, og arbejdet med den første boligblok går i gang i begyndelsen af 2012. Når renoveringen er gennemført, vil blokken blive målt for PCB i indeluften, og resultatet af målingerne vil danne udgangspunkt for renoveringsmetoden i de øvrige fem blokke.

Det ligger fast, at beboerne først kan flytte tilbage, når boligerne opfylder sundhedsmyndighedernes krav til mængden af PCB i indeluften.

Gensidig tilfredshed
- Det første, vi overvejer i sager med indeklimaproblemer, er beboernes velfærd, og det har også været tilfældet i denne sag. Furesø Boligselskab og KAB har i samarbejde med kommunen fastholdt at ville finde den helt rigtige løsning, så beboerne trygt kan vende tilbage efter endt renovering, siger adm. direktør i KAB, Jesper Nygård.

- Det har udfordret os til det yderste at finde løsningen på håndtering af PCB i eksisterende boligbyggeri, og vi er meget glade for, at det efter mange komplicerede overvejelser og forsøg nu ser ud til, at det er muligt at renovere boligerne til alles tilfredshed, siger KAB-direktøren.

”Furesø Kommune ønsker at støtte mest muligt op om en positiv udvikling af Farum Midtpunkt, og vi er meget tilfredse med den indsats, der nu sættes i gang for at løse PCB-problemet i Birkhøjterrasserne. Vores mål har fra begyndelsen været at sikre beboernes sundhed gennem en permanent løsning på problemet. Det mål tilgodeses med denne løsning, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S), Furesø Kommune.

Løsningen, der er aftalt med KAB, ligger i forlængelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og vilkårene er de samme, som havde der været tale om en myndighedsafgørelse. 

Bl.a. har Furesø Kommune betinget sig, at de aftalte tidsfrister for genhusning og niveauer for PCB i indeluften bliver overholdt.

Landsbyggefonden har givet et forhåndstilsagn om finansiering af opgaven med PCB-renoveringen.

mou