Fuld plade på budget-enighed for Midtjylland

Fjerde enstemmige budgetaftale som eneste regionsråd i denne valgperiode.

MIDTJYLLAND: Som det eneste af de fem regionsråd har Regionsråd Midtjylland fuld plade på budgetenighed for hele valgperioden. Den fjerde budgetaftale er i hus og luner sig ved en stabil økonomi, efter at regionen siden en større sparerunde tilbage i 2019 har været forskånet for centrale spareplaner og heller ikke har udsigt til nogen.

Til driften er der i 2022 238 mio. kr. at gøre med fra økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen, og egne budgettilpasninger lægger 106 mio. kr. oveni. I alt 344 mio. kr., hvoraf 103 mio kr. går til højere udgifter til hospitalsmedicin og 92 mio. kr. til realvækst på hospitalerne og i psykiatrien.

Pengene til realvækst "kan anvendes, som det enkelte hospital finder det mest hensigtsmæssigt", hedder det i aftaleteksten. Fordelingen mellem hospitalerne sker dels i forhold til væksten i opgaver for det enkelte hospital, dels efter opgavernes tyngde.

De to kriterier sender 39 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital, 13 mio. kr. til hver af hospitalsenhederne Midt og Vest, 12 mio. kr. til Psykiatrien, og til regionshospitalerne i Horsens og Randers henholdsvis 8 mio. kr. og 7 mio. kr.

Der er også 75 mio. kr. til en række "uafviselige forslag" fra budgetseminarer i maj og august, hvor en række udeståender blev oplistet og altså nu adresseres. Endelig er der et engangsbeløb på 55 mio. kr. til at udligne ekstraudgifter ved forsinket indflytning i det nye supersygehus i Gødstrup.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, De Radikale, De Konservative, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne. Budgettet andenbehandles og godkendes endeligt i regionsrådet 29. september.

 

Se budgetaftalen.