Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

FTF: Offentligt-privat samarbejde er nøglen til fornyet vækst

Bedre rammer for, at den offentlige og private sektor kan mødes og udvikle nye idéer - det er hovedbudskabet i nyt vækst-udspil, 'Vækst2', som FTF i dag spiller ud med
10. MAJ 2011 10.00

Offentlig og privat sektor mødes - og nyt opstår: Nye idéer, nytækning og udvikling. Som giver produktivitet og vækst.

Sådan bør der se ud i Danmark: Et tæt samarbejde om ny udvikling mellem den offentlig og den private sektor, fordi det vil være en væsentlig drivkraft for ny vækst i Danmark.

Det mener hovedorganisationen, FTF, der i dag offentliggør et vækstudspil 'Vækst2' med en lang række forslag til, hvad der kan give vækst i Danmark. FTF fremlægger i udspillet forslag til vækst fra hele samfundspaletten: Beskæftigelse, uddannelse, viden og innovation, sundhed og forebyggelse, daginstitutioner, it og finans.

Baggrunden for udspillet er, at væksten er gået i stå i Danmark - med ringe udsigt til vækst i de kommende år. Det truer både beskæftigelsen, lønningerne og velfærden.

Et hovedbudskab i vækstudspillet er, at den offentlige sektor ikke bare består af udgiftstunge velfærdsområder, men også udgør rammer, der er afgørende for vækst.

- I det danske samfund er der en bred opfattelse af de offentlige velfærdsydelser, som noget, der alene koster penge. Med denne her kampagne vil vi gerne åbne danskerne øjne for, at den offentlige sektor også er en investering i vækst på langt sigt. Den offentlige sektor sørger for, at der i fremtiden er tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft, der kan løfte de innovative opgaver. Både ved at uddanne befolkningen og holde dem sunde og raske, siger næstformand i FTF, Kent Petersen i en pressemeddelelse.

FTF foreslår bl.a., at der skal nedsættes et Nationalt Vækstråd i regi af Statsministeriet. Rådet skal have ansvar for at komme med forslag og udforme strategier på områder for vækst. Rådet skal erstatte Danmarks Vækstråd, der har et mere snævert erhvervspolitisk sigte.

Sammenhængende vækstpolitik i stedet for stærk opdeling
Danmark skal have en sammenhængende vækstpolitik, mener FTF. I dag er de traditionelle løsninger hæmmet af en stærk opdeling i sektorer. Beskæftigelsespolitik spiller i dag fx ikke sammen med udannelses- og erhvervspolitik. Uddannelsessystemet inddrager ikke i helt utilstrækkelig grad forhold på arbejdsmarkedet og virksomhederne. FTF efterlyser en langt større politisk samordning.

Stort set hele Danmarks produktivitets-efterslæb i de sidste ti år kan henføres til et manglende bidrag fra innovation. Det viser en analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriets analyseenhed FORA fra februar i år.

Det understreger behovet for at sætte skub på videndeling og innovation, mener FTF. 

Tynges af uklare regler
FTF har en række forslag til, hvordan man fra centralt hold kan give offentlige og private virksomheder bedre rammer og muligheder for at mødes og udvikle nyt.

Regeringen, eksperter og arbejdsmarkedets parter skal sammen udvikle en strategi for at styrke innovation i Danmark. Helt konkret skal der bl.a. oprettes et videnscenter for innovation og et korps af innovationskonsulenter, der kan hjælpe offentlige og private virksomheder med at finde frem til behovet for innovation og starte innovationsprojekter.

I det hele taget ligger der et stort uudnyttet potentiale i Offentlig-privat innovationssamarbejde, hvor medarbejdere i begge sektorer deltager i at udvikle helt nye produkter og services inden for bl.a. velfærdsteknologi, mener FTF.

Derfor bør der skabes klare juridiske rammer og klare retningslinjer for den form for samarbejde, som i dag bl.a. tynges af utilgængelige og uklare udbudsregler. Der bør etableres et særligt uddannelsesprogram for praktikere der arbejder med dén slags samarbejde og en tilskudspulje, der kan være med til at løbe projekterne i gang.

Tvungne udliciteringsrunder er ikke udviklende
-
I dag er tvungne udliciterings-runder den typiske ramme for et møde mellem den offentlige og den private sektor. Men dén form for samarbejde mellem de to sektorer er der ikke megen nytækning og udvikling i. Der er stærkt brug for, at den offentlige og den private sektor bliver bragt sammen på en mere udviklende måde end det sker i dag, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Der er stort behov for en mere forenklet og sammenhængende struktur af danske innovationsløsninger, mener FTF. En DI-undersøgelse fra 2008 viste, at der alene i staten fandtes 88 forskellige innovationsløsninger fordelt på ni forskellige ministerier.

Derfor bør der skabes en innovationspolitik, hvor de enkelte dele hænger sammen og styrker hinanden. Statslige, regionale og lokale indsatser for innovation bør koordineres under et stærkt nationalt lederskab, mener FTF. De mange forskellige innovationsordninger skal lægges sammen til færre og større ordninger med klare mål.

Sygefravær og behandling koster 37 milliarder
Innovation og vækst giver penge på længere sigt, men koster penge at løbe i gang. FTF har forskellige forslag til, hvordan man får penge til at sætte vækstmotoren i gang.

Ikke mindst skal sygefraværet ned - der er i Danmark 150.000 gennemsnitligt sygemeldte hver dag, hvilket svarer til fem procent af arbejdsstyrken, fremgår det af vækstoplægget. Beskæftigelsesministeriet beregnede i 2006, at sygefraværet kostede 37 mia. kr. årligt. Det svarer til 43 mia. kr. i 2011. Hertil kommer udgifter til behandling og det produktionstab, der følger med sygefraværet.

På den baggrund peger FTF på, at der er behov for at sundhedsvæsenet understøtter, at folk er arbejdsdygtige både ved behandling og forebyggelse. Blandt andet bør Danmark have nationale forpligtende mål for kommunernes og regionernes forebyggelse. Det har man fx i England i form af bl.a. faste satser for, hvor meget andelen af rygere skal reduceres til over en årrække.

mou