Fravær for at passe syge børn nåede højeste niveau i seks år
Især i september var der mange ansatte i kommuner og regioner, som skulle passe syge børn.
Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Fravær for at passe syge børn nåede højeste niveau i seks år

Ansatte i regioner og kommuner måtte i juli-oktober blive mere hjemme for at passe syge børn end tidligere.
8. JAN 2022 10.06

Snotnæse, feber og hoste har holdt flere forældre hjemme de seneste måneder. I perioden fra juli til oktober 2021 havde forældre ansat i kommuner og regioner det højeste fravær på grund af syge børn i seks år, skriver DR på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Fraværet i 2021 er for alle fire måneder højere end i samme periode de foregående fem år. I september, da der var mest fravær, var der 90,2 barns sygedage per 1.000 ansatte i kommuner og regioner. Gennemsnittet for den måned er knap 67 dage per 1.000 ansatte, skriver DR.

Dansk Pædiatrisk Selskabs formand, overlæge Klaus Birkelund Johansen fra Aarhus Universitetshospitals afdeling for børn og unge, vurderer over for DR, at det billede ikke har ændret sig markant siden oktober.

- De daglige henvendelser på vores akutafdeling for børn har i november og december svaret til det, vi ser i højsæsonen, som er januar, februar og marts. Så vi ligger højere, end vi normalt har gjort, siger han til DR.

Opsparet smitte

Han fortæller, at de i øjeblikket oplever mange børn med øvre luftvejsinfektioner, lungebetændelse samt opkastning og diarré. Overlægen mener, at tidligere nedlukninger spiller en rolle i de høje tal. Fordi mens børnene har været hjemme, har de ikke været udsat for så meget smitte, som de normalt ville blive, og når de så har kunnet vende tilbage efter nedlukninger, ser de flere og møder mere smitte i løbet af dagen.

I løbet af 2021 var der en meget høj forekomst af RS-virus blandt små børn, og i september blev der berettet om tre-fire gange højere tal end under de normale vintersæsoner.

Virusset giver oftest milde forkølelseslignende symptomer. Men hos spædbørn kan det medføre alvorlig sygdom og indlæggelse. Det kan give en alvorlig betændelse i luftvejene, og virusset har været med til at give travlhed på børneafdelingerne rundtomkring på landets hospitaler.

Ritzau