Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Frank J. genvalgt som formand for 135 byer

Københavns overborgmester blev genvalgt fredag på Eurocities årsmøde i Genova

KØBENHAVN: På mødet i Genova inspirerede København med grønne løsninger, og præsenterede blandt andet Københavns nye vandpartnerskab.

- Jeg er glad for, at vi sammen med forskningsinstitutioner og private virksomheder kan skabe løsninger, der både er til gavn for borgere - lokalt og globalt - og samtidig styrker vækst og beskæftigelse. Det er konkret grøn vækst og et godt eksempel på, at vi kan løse globale miljømæssige udfordringer og samtidig skabe arbejdspladser. Og vi er stolte af at kunne inspirere europæiske storbyer med vores grønne løsninger, siger overborgmester Frank Jensen (S).

mou

Fakta om Eurocities:
Overborgmester Frank Jensen er genvalgt som formand for Eurocities ind til næste årsmøde i Nates november 2013.
Eurocities er interesseorganisation for 135 europæiske storbyer og repræsenterer mere end 120 millioner europæere.
København blev medlem af Eurocities i 1992.

Fakta om vandpartnerskabet:
Vandpartnerskabet består af Københavns Kommune, By & Havn, Københavns Energi, forskningsinstitutioner fra 'Vand i byer'-samarbejdet DTU og DHI Group og private virksomheder, bl.a. Grontmij.
Partnerskabet vil i de kommende år teste og implementere nye innovative måder at håndtere regn- og drikkevand på. Løsningerne omfatter bl.a.:

  • Håndtering af regnvand, herunder rensning af vand fra veje og håndtering af skybrud
  • Reduktion af drikkevandsforbruget, f.eks. ved at bruge brakvand i toiletter
  • Online målinger af vandkvaliteten, så man hele tiden har styr på, om der er bakterier i vandet.

Alle pilotprojekterne fokuserer på at forbedre den danske vandsektors konkurrenceevne. Hvis pilotprojekterne, der bl.a foregår i Nordhavn giver positive resultater, vil implementering i stor skala kunne finde sted.