Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København vil udvikle vandløsninger

Et nyt vandpartnerskab vurderes at fordoble eksport af vandløsninger til 30 milliarder kroner årligt

KØBENHAVN: Overborgmester i København Frank Jensen (S) præsenterer i sin egenskab af formand for Eurocities netop nu et nyt, københavnsk vandpartnerskab for de 135 europæiske medlemsbyer ved årsmødet i Genova. Branchen vurderer, at eksportindtægterne kan fordobles fra 15 til 30 mia. kr. årligt. 

Vandpartnerskabet består af Københavns Kommune, By & Havn, Københavns Energi, forskningsinstitutioner fra 'Vand i byer'-samarbejdet DTU og DHI Group og private virksomheder, bl.a. Grontmij. Partnerskabet vil i de kommende år teste og implementere nye innovative måder at håndtere regn- og drikkevand på. Løsningerne omfatter bl.a.:

- Håndtering af regnvand, herunder rensning af vand fra veje og håndtering af skybrud.

- Reduktion af drikkevandsforbruget, f.eks. ved at bruge brakvand i toilettet.

- Online målinger af vandkvaliteten, så man hele tiden har styr på, om der er bakterier i vandet.

Øget konkurrenceevne
Alle pilotprojekterne fokuserer på at forbedre den danske vandsektors konkurrenceevne. Hvis pilotprojekterne, der bl.a. foregår i Nordhavn giver positive resultater, vil implementering i stor skala kunne finde sted.

Der er global vækst på vandområdet på 7-9 pct. årligt og en omsætning på ca. 2.800 mia. kr. per år. I dag beskæftiger den danske vandsektor et sted mellem 20.000 og 35.000 danske medarbejder. Branchen eksporterer årligt for 15 mia. kr. og vurderer, at dette over en 10 års periode mindst vil kunne fordobles.

FAKTA
Om global vandmangel
World Economic Forums 'Global Risks 2011' vurderer, at efterspørgslen på vand i 2030 vil stige med 30 pct. og ser det indbyrdes samspil mellem adgang til vand, fødevarer og energi som en af de tre vigtigste globale risici. Hvis der ikke gøres noget, vil der i 2030 forbruges 40 pct. mere ferskvand end der gendannes. Prisen på vand vil uvilkårligt stige, og vand bliver derfor, som energi, et centralt tema på den globale agenda.

Om Eurocities
Overborgmester Frank Jensen er valgt som formand for Eurocities i 2011 og 2012.
Eurocities er interesseorganisation for 135 europæiske storbyer og repræsentere mere end 120 millioner borgere. København blev medlem af Eurocities i 1992.

Foto: http://www.flickr.com/photos/zipckr/with/2963493251/

srl