DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Forvirring om ny affaldsordning

Forvirring om ny affaldsordning

Mange erhvervsdrivende aner ikke, hvilken affaldsordning, der træder i kraft i deres kommune til januar
22. DEC 2011 14.41

1. januar træder en ny tilmeldeordning til de kommunale genbrugspladser i kraft. Men en undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at størstedelen af landets kommuner ikke har orienteret virksomhederne om, hvilken model kommunen vælger.

Kun 2 pct. af Dansk Byggeris medlemmer har fået information fra deres kommune om, hvilken model den har valgt. 90 pct. af de adspurgte virksomheder har ikke modtaget nogen information.

- Det er bekymrende, at så få kommuner har informeret erhvervslivet om, hvilke affaldsregler der gælder fra næste år. For virksomhederne er det afgørende, at de kan indkalkulere udgifter i deres budget, men det er umådeligt svært, når de ikke kender de kommunale affaldsvilkår og priser for næste år.

- Kort sagt aner tømreren ikke hvor, hvordan og til hvilken pris han skal aflevere sit affald mandag d. 2. januar, siger Simon Stig-Gylling, miljøkonsulent i Dansk Byggeri til Ugens Erhverv

Kommuner kan vælge flere modeller
Aftalen indebærer, at der skal etableres tilmeldeordninger i kommunerne fra årsskiftet. Efter de nye regler er det frivilligt for virksomhederne, om de vil bruge et kommunalt eller et privat tilbud. Men kommunerne skal etablere en tilmeldeordning, der giver virksomhederne adgang til kommunens genbrugspladser mod betaling. Kommunen kan vælge flere modeller. Der kan enten være tale om betaling per besøg eller betaling per år i form af et abonnement.

Og virksomhederne skal inden 1. januar 2012 have taget stilling til, om de vil benytte den kommunale tilmeldeordning eller en privat leverandør.

jos