DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Forvaring på ubestemt tid for drab på læge

KORT NYT23. FEB 2021 15.17

Retten i Helsingør har dømt en 56-årig mand til forvaring på ubestemt tid for brutalt at have dræbt en læge, som tidligere havde tvangsindlagt ham.

Den dømte gik efter en tidsudmålt straf, men forgæves. Forvaringsdommen, der var anbefalet af Retslægerådet, indebærer i stedet frihedsberøvelse indtil det måtte blive vurderet, at den dømte ikke længere udgør en fare for samfundet.

Både dommen for drab (i modsætning til vold med døden til følge) og forvaringsstraffen blev afsagt enstemmigt af Helsingør Rets tre dommere og seks nævninger. Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen til Østre Landsret.

Ritzau