dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Forskning i byudvikling skal øge social trivsel i boligbyggerier

Forsknings- og formidlingsprojektet Fleksible Fællesskaber skal levere ny viden om rammerne for socialt bæredygtige blandede byer og gode boligmiljøer.

Nationalmuseet og Arkitektskolen er gået sammen i et forskningsprojekt, som skal skabe ny viden om samspillet mellem uformelle fællesskaber og almene boligområder, oplyser Nationalmuseet. Projektet skal derudover anvise retningen for fremtidig byudvikling, der understøtter den bredere politiske og økonomiske dagsorden om social trivsel og grøn omstilling i byerne.

Projektet har afsæt i, at almene boligområder i dag forventes at kunne opretholde og styrke social og miljømæssig bæredygtighed. Velfærdsopgaver, der før blev varetaget af den offentlige sektor, inddrager i stigende grad lokale fællesskaber gennem lokal samskabelse og frivillighed.

Det gælder for eksempel nye boligtilbud, hvor beboere forventes at indgå i mere omsorgsforpligtende fællesskaber. Det er Generationernes Hus i Aarhus er et eksempel på. Her skal arkitekturen understøtte fællesskaber på tværs af livssituationer.

Forskerne i Fleksible Fællesskaber vil se på:

1. Den historiske fremkomst af 'den danske model' for almene boligbyggerier

2. Samspillet mellem uformelle fællesskaber og byggede miljøer i tre udvalgte boligområder som resulterer i

3. Udvikling af prototyper på almene boligbyggerier som udtryk for fremtidens bæredygtige byudvikling

Fleksible Fællesskaber udføres af Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. BL og Realdania deltager aktivt i projektet som del af dets faste koordinationsgruppe. Projektet ventes afsluttet i marts 2022. Projektet er støttet af Landsbyggefonden og Realdania.

sfe