Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

For lidt samarbejde om vejarbejder

Kun 20 kommuner søger for at indberette vejarbejder til Vejdirektoratet
KORT NYT3. AUG 2011 6.47

Ttransportminister Hans Christian Schmidt (V)  samlede på et møde i går en lang række aktører inden for transportbranchen, staten, kommunerne og industrien, for at tale om det vejkaos, der i stigende grad generer trafikafviklingen, oplyser ErhvervsBladet.

Især etablering af en tværgående koordination fyldte en del. Den koordination, der kan forhindre, at al ting sker på samme tid eller i en uhensigtsmæssig rækkefølge.

I dag findes der en frivillig indberetningsordning til Vejdirektoratet, som kommunerne kan benytte sig af, men det blev oplyst, at kun 20 kommuner gør brug af ordningen.

Ifølge Transportmagasinet blev der også talt om 'det strategiske vejnet', hvor statsvejene og de kommunale veje er afhængige af hinanden. Det gælder omfartsveje og ringforbindelser, og hvis man kunne koordinere og informere bedre om vejarbejder på disse strategiske knudepunkter, vil det være til stor gavn for trafikafviklingen.

ka