Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fodlænke og drømmejob - sanktion og motivation

KRONIK Borgmester i Furesø, Ole Bondo Christensen (S), brugte en dag i praktik i jobcenteret

Af Ole Bondo Christensen

'Danmarks bedste Jobcenter'. Furesø Jobcenter har fået meget ros på det seneste. Vi er gode til at opfylde målene fra Beskæftigelsesministeriet. Vi får ros for vores virksomhedscenter og virksomhedspraktik.

Sidste skud på stammen er en særlig ungeenhed, der på tværs af kommunens forvaltningsområder giver unge ledige et perspektiv for fremtiden i form af et job eller en uddannelse.

Faggruppemøde - indsats og sygemeldte
Jeg startede praktikopholdet med et faggruppemøde, hvor to konkrete sager var på bordet. I begge tilfælde var der tale om voksne borgere med meget begrænset tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Diskussionen blandt sagsbehandlerne gik på balancen mellem sanktion og motivation, om vigtigheden af at afhjælpe barriere i forhold til arbejdsevnen og om behovet for en tværgående indsats, så indsatsen for at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet gik hånd i hånd med løsning af problemer med børn og andet i familierne.

Næste stop var den nyetablerede ungeenhed, hvor jeg deltog i en rundbordssnak med 10-12 unge - hver med sin historie, men alle opsatte på at komme videre med et job eller en uddannelse. Frustrationen var stor hos dem, der var strandet midt i en uddannelse på grund af manglen på praktikpladser.

En ung pige i begyndelsen af tyverne havde aldrig fået bevis på folkeskolens afgangseksamen. Resultatet blev en aftale om en ny start på et Voksenuddannelsescenter (VUC).

En ung mand, der afsonede en voldsdom via elektronisk fodlænke, var meget opmærksom på, at en fortsat kriminel løbebane ikke var en farbar karrierevej. I stedet ønskede han gennem HF-kurser at styrke mulighederne for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Faldgruber og julehandel
Ydelseskontoret administrerer udbetalingen af kontakthjælp, fleksydelser, sygedagpenge og andre ydelser i et tæt samarbejde med jobcentret. Det er komplicerede regler med mange mulige administrative faldgruber. Medarbejderne i ydelseskontoret er på skift frontlinjemedarbejdere i borgerservice, hvor der specielt er travlt i forbindelse med udbetalingsdagene.

Sidste praktikopgave var deltagelse i en samtale med en nyledig. Den unge mand var blevet afskediget i forbindelse med en sygemelding. Nu ville han i gang igen. Han blev henvist til et seks-ugers jobsøgningsforløb hos en privat aktør. Både den unge mand og jobkonsulenten var optimister. Julehandlen står for døren, og det giver en del jobåbninger, som den unge mand vil søge på.

Tak til Flemming, Stig, June, Mette, Karsten, Annie, Pia og alle I andre, der gav et rigtig godt indblik i det vigtige arbejde, vi udfører i jobcentret.