Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

FOA: Flere elever i klassen bør betyde flere voksne

De sidste 15 år er der i gennemsnit kommet to elever mere i hver klasse. FOA foreslår, at der ansættes undervisningsassistenter på alle skoler

Hvis det er blevet sværere at få ro i klassen, kan det skyldes, at der er blevet flere om at lave larmen. Mens der i 1995 i gennemsnit var 18,5 elever i en folkeskoleklasse, så var der i 2010 20,5 elever per klasse. Det viser tal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside www.noegletal.dk.

- Det er en bekymrende udvikling, vi desværre også kender fra daginstitutionerne. Der bliver simpelthen flere børn per voksen. Det gør det hårdere at være barn, og det er skidt for indlæringen, siger Jakob Sølvhøj, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

De svageste rammes
Jakob Sølvhøj er særligt bekymret for, at udviklingen rammer de svageste børn.

- De børn, der har den dårligste ballast, er mest afhængige af, at vi skaber ordentlige forhold for læring. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg helst ser, at antallet af elever per klasse bliver sat ned.

- Men hvis der absolut skal flere ind i den enkelte klasse, så kunne man i det mindste sørge for ordninger med undervisningsassistenter, så der bliver flere voksne rundt om børnene.

Op mod 130 skoler har i dag ansat undervisningsassistenter, og erfaringerne med ordningerne er så positive, at FOA mener, at de bør bredes ud, så der ansættes undervisningsassistenter på alle folkeskoler. Assistenterne vil kunne støtte lærere og elever, så elevernes faglige niveau kan hæves og deres trivsel øges.

lcl