Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Finansministeren siger ok til kommunal skattestigning

BUDGET 2012 De kommunale skatter stiger samlet set med 29 millioner i 2012 - aftalen lød på nul. Finansminister Bjarne Corydon (S) siger, det er indenfor det acceptable
18. OKT 2011 13.44

Indberetninger fra kommunerne viser, at de kommunale skatter samlet stiger med 29 mio. kr. i 2012. Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 forudsætter en uændret skattefastsættelse for kommunerne under ét.

Kommunernes skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme forventes samlet at udgøre 229 mia. kr. i 2012.

Det er regeringens vurdering, at budgetresultatet for skatterne er inden for det acceptable. Regeringen har således besluttet, at den kommunale skattestigning i 2012 ikke skal være omfattet af lovgivningens bestemmelser om en nedsættelse af bloktilskuddet ved en forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.


Regeringen afventer nu kommunernes indberetning af resultatet af budgetlægningen for 2012, og vil derefter foretage en vurdering af kommunernes service- og anlægsudgifter. Regeringen og KL har aftalt at mødes i november, når der foreligger et foreløbigt overblik over budgetlægningen.

- Jeg vil gerne kvittere for den indsats, som KL og kommunerne i fællesskab har ydet for at vedtage budgetter på skattesiden, som stort set flugter med aftalen om kommunernes økonomi for 2012. Det er således regeringens vurdering, at denne mindre stigning er inden for det acceptable, og at den ikke vil give anledning til modregning i bloktilskuddet, siger Bjarne Corydon.

- Jeg ser frem til at mødes med KL og drøfte kommunernes budgetlægning for 2012, når der foreligger et samlet foreløbigt budgetresultat også på udgiftssiden.

mou