DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Favrskov vil sikre Hadsten mod oversvømmelser

KORT NYT27. NOV 2020 7.19

FAVRSKOV: Byrådet i Favrskov har nu afsat en mio. kr. til at planlægge, hvordan de nære arealer langs Lilleåen i Hadsten kan sikres mod oversvømmelse, skriver Lokalavisen.

Planen omfatter regnvandsbassiner, et byrum med naturlegeplads, naturformidling og ophold. Derudover en dobbelt vandløbsprofil på en del af åens strækning, permanente eller mobile højvandsbarrierer samt jorddiger blandt andet ved et renseanlæg.

Der er afsat syv mio. kr. til de fysiske ændringer, der sker i 2021-2023. Det hele skal bindes sammen med en kommende separatkloakering af hele Hadsten by. Favrskov Forsyning forventes at skulle kloakseparere i Hadsten for 300-350 mio. kr. over en periode på 15-20 år. 

ka