dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Farlig fanges menneskerettigheder blev krænket

Højesteret går mod by- og landsretsdomme og vurderer ni måneders tvangsfiksering i strid med menneskerettighederne. Det koster nu Region Syddanmark erstatning.
3. FEB 2021 15.40

SYDDANMARK: Ni måneders tvangsfiksering af en mand var i strid med menneskerettighederne. Det fastslår Højesteret i en dom onsdag. Afgørelsen betyder, at Region Syddanmark skal betale manden 250.000 kr. i godtgørelse for krænkelsen.

Da behandlingen tidligere blev vurderet af Retten i Odense og af Østre Landsret, fik han derimod ikke medhold.

Myndighederne havde vurderet, at han var farlig, og der var afsagt et såkaldt farlighedsdekret. Desuden var han blevet dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen, som ligger i Slagelse. På grund af pladsmangel måtte manden imidlertid i lang tid opholde sig på en retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Her blev han i første omgang spændt fast fra 22. december 2014 til 19. januar det følgende år, og dette indgreb vurderes af Højesteret som lovligt i forhold til bestemmelserne i psykiatriloven.

Men fikseringen fortsatte helt frem til 26. oktober. Det er disse ni måneder, som er i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Stillede krav om 3,5 mio. kr.

Hvis manden havde været anbragt på Sikringsafdelingen, ville han dér være blevet underkastet andre foranstaltninger som supplement til tvangsfiksering, fastslår landets øverste domstol.

Det kunne for eksempel være såkaldt oppegående fiksering og ophold i en aflåst stue.

Men dommerne udtaler også, at manden var så farlig og uberegnelig, at han i et eller andet omfang også på Sikringsafdelingen ville være blevet spændt fast til en seng.

Derfor får manden en godtgørelse på en kvart mio. kr., hvilket er et godt stykke fra det krav, som mandens advokat, Claus Bonnez, havde rejst - nemlig 3,5 mio. kr.

Dommen beskriver, hvor uforudsigelig og farlig manden har været for de ansatte på retspsykiatrisk afdeling. Der var tale om en ganske usædvanlig patient med "en stabil gentagelse af uvarslede voldshændelser", har en læge udtalt.

Fastspændingen gjorde manden fysisk svag. Efter nogle måneder kunne han dårligt støtte på benene, men måtte køres i kørestol, når han skulle i bad.

En overgang blev det besluttet, at han af hensyn til sit helbred skulle løsnes tre gange om ugen i 20-30 minutter. Men det krævede, at der var et alarmhold på seks personer og tre yderligere ansatte til stede.

Ritzau