DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Færre leverandører i kommende SKI-aftaler

Færre leverandører i kommende SKI-aftaler

Rammer og indhold for de seks kommende forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler inden for forbrugsartikler, kontormøbler og computere klar
26. JAN 2012 11.50

Aftalerne udspringer af økonomiaftalen for 2012 mellem KL og regeringen og har til formål at effektivisere kommunernes indkøb yderligere, oplyser SKI.

Design og indhold for de seks næste forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler ligger nu fast. Styregruppen for de forpligtende aftaler har besluttet at udbyde aftalerne som offentlige udbud, der udmønter sig i tre rammeaftaler om forbrugsartikler, én aftale om kontormøbler og to rammeaftaler om computere. Aftalerne får alle en fast løbetid på enten tre eller fire år - uden mulighed for forlængelse.

Få leverandører og nem at anvende
De nye forpligtende aftaler får alle et smallere og standardiseret sortiment med én eller få leverandører, hvilket vil gøre det nemt at anvende aftalerne. Fem af de nye aftaler bliver således eneleverandøraftaler, hvor køb direkte på rammeaftalen vil gøre det let at benytte aftalen. Mens der på den ene af de to computeraftaler vil være tre-fire leverandører. På denne aftale skal kommuner og øvrige offentlige myndigheder købe ind via miniudbud.

På de seks nye forpligtende aftaler vil tildelingskriteriet være laveste pris, mens kvaliteten tilgodeses som mindstekrav, som leverandørerne skal leve op til for at komme i betragtning.
På de to computeraftaler bliver prisen evalueret ud fra en TCO betragtning - Total Cost of Ownership - hvor de samlede udgifter i forbindelse med anskaffelsen af varen eller ydelsen i den fulde løbetid, indregnes.

Indkøb på de forpligtende aftaler foregår anderledes end indkøb på SKI's ordinære frivillige rammeaftaler. I den såkaldte tilslutningsperiode på typisk fire-seks uger kan kommuner - og øvrige offentlige myndigheder - se det foreløbige udbudsmateriale i SKI's elektroniske udbudssystem ETHICS.