Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Færre job og færre ledige

Selvom bruttoledigheden er faldende, taber Danmark stadig arbejdspladser
27. MAJ 2011 13.05

FOLKETINGET: De nye ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden er faldet med 2.900 personer. Det betyder dog ikke, at krisen på arbejdsmarkedet er ovre, for samtidig er beskæftigelsen faldet med 1.000 personer i det seneste kvartal.

- Der er ingen grund til at fejre de nye ledighedstal, for vi kan samtidig se, at antallet af beskæftigede er skrumpet med 1.000 personer i 1. kvartal 2011. Det betyder, at en del af faldet skyldes ledige, der er trådt ud af statistikken men ikke over i beskæftigelse, siger arbejdsmarkedsordfører, Torben Hansen (S).

En del af de 2.900 ledige, der er forsvundet fra ledighedstallene, kan i stedet være overgået til selvforsørgelse, sygedagpenge, uddannelse eller efterløn. Samtidig vil nogle være visiteret til kontanthjælp og vurderet som ikke-arbejdsmarkedsparate. I de tilfælde falder man også ud af den officielle ledighedsstatistik.

- Det afgørende for Danmark er, at vi får skabt arbejdspladser. Vi har tabt 180.000 private arbejdspladser de seneste år, og krisen er først forbi, når vi igen kan skabe arbejdspladser. Derfor vil S og SF stimulere væksten i private virksomheder ved blandt andet at fremrykke offentlige investeringer og indføre 100 procents skattefradrag for nyinvesteringer. Det vil øge beskæftigelsen med over 10.000 personer indenfor kort tid, siger Torben Hansen.