DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Færre førtidspensioner i 3. kvartal

Flest beslutninger om genvurdering for de 20-29 årige
KORT NYT22. DEC 2011 13.14

I kommunerne blev der i 3. kvartal 2011 tilkendt 3.427 nye førtidspensioner til 3.836 ansøgere. Det er et fald på 16 procent i forhold til samme kvartal i 2010. Det oplyser Ankestyrelsen.

Faldet i forhold til 3. kvartal 2010 kan forventes at blive mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt i løbet af året efterfølgende indberetter flere afgørelser truffet i 3. kvartal. Ud fra sammenlignelige tal uden efterindberetninger af afgørelser truffet i 3. kvartal 2010, vil faldet være 8 pct.

Flest beslutninger om genvurdering for de 20-29 årige
Når kommunerne træffer afgørelse om førtidspension, kan de samtidig beslutte, at sagen skal genoptages til ny vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

I de tre første kvartaler af 2011 besluttede kommunerne i 16 pct. af tilkendelserne for de 20-29 årige, at sagerne skulle genoptages til ny vurdering. For de helt unge og de over 40 årige var det i under 2 pct. af sagerne.

jos