Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Faaborg-Midtfyn vil diskutere udviklingsstrategi med borgerne

'Forestil dig et moderne Toscana…', hedder kommunalpolitikernes udspil til ny udviklingsstrategi 2012 - nu sendes den i høring
FAABORG-MIDTFYN: Med strategien ønsker kommunalbestyrelsen at styrke udviklingen af et Faaborg-Midtfyn, hvor der er gode muligheder for at leve et sundt og godt liv, hvor et travlt arbejdsliv og aktivt fritidsliv kan gå op i en højere enhed.

- Kommunalbestyrelsen tror på, at strategiens indsatser skaber betingelserne for en kommune, hvor nutidens borgere har lyst til at bo og arbejde. En kommune, hvor erhvervslivet har gode udviklingsmuligheder, og hvor nuværende og nye borgere er glade for at bo, fordi der er let adgang til at leve et sundt, kulturelt, og aktivt liv. En kommune, hvor børn og unge er sikret et motiverende, kreativt og vidensbaseret skole- og læringsforløb, som giver dem de bedste muligheder for et godt og indholdsrigt voksenliv i fremtiden,siger borgmester Hans Jørgensen (S).

Strategiforslaget, der nu sendes i offentlig høring har udpeget seks områder, hvor der skal gøres en særlig indsats, hvis målet med strategien skal blive en realitet. Der er tale om:
  • Børn, unge og uddannelse, hvor der fortsat skal sættes særlig fokus på, at vi skal være en kommune, der sikrer, at alle børn og unge får lyst til læring, og får en viden og de færdigheder, der giver dem gode muligheder senere i livet.
  • Sundhed og livsglæde, hvor den hidtidige stærke indsats skal udvikles og gøre Faaborg-Midtfyn til en kommune, der forebygger sygdom, og som gør det let og naturligt at træffe de sunde valg i hverdagen.
  • Attraktive byer og landsbyer, hvor indsatsen for at udvikle byernes og landsbyernes byliv og bykvaliteter skal fortsætte, så de matcher nutidens og fremtidens behov, så vi fortsat kan tiltrække mange nye borgere til kommunen.
  • Kultur, Fritid og friluftsliv, hvor Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer skal udgøre rammen for at udvikle led adgang til et rigt kultur- og fritidsliv. De mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet.
  • Klima og energi, hvor målet er at mindske effekten af klimapåvirkningen, og fremme forsyningssikkerheden i fremtiden og samtidig skabe arbejdspladser lokalt.
  • Vækst i erhverv og turisme, hvor kommunen vil have en særlig fokus på at fremme lokale virksomheders deltagelse i de store regionale erhvervssatsninger og på at understøtte væksten af lokale iværksættere.

Det ny forslag til udviklingsstrategi indeholder bud på mange spændende nye initiativer og giver et overblik over mange igangsatte tiltag. Det bygger således videre på de indsatser, kommunen har igangsat i Udviklingsstrategi 2008. Blandt dem kan nævnes arbejdet med at gøre Faaborg-Midtfyn til en science-kommune for elever på grundskolen og gymnasierne, etableringen af Faaborg-Midtfyn som en breddeidrætskommune, masterplaner for Faaborg og Ringe, moderniseringen af flere af kommunens fritidscentre og den fortsatte promovering af området som filmcentrum via Film Fyn.

Forslaget til en kommunal planstrategi er desuden en del af det samlede forslag og sendes dermed i høring på samme tid som udviklingsstrategien.

Der er inviteret til offentligt debatmøde med mulighed for at få mere at vide om tankerne bag forslaget og få en debat med kommunalbestyrelsen den 15. juni.

Høringsfasen varer frem til 15. august.

mou

Se hele forslaget til udviklingsstrategi her