Esbjerg vil frisætte de enkelte folkeskoler
Målet for Diana Mose (SF) og Børn og Familieudvalget har været at sætte skolerne fri fra så meget lovgivning som muligt.
Foto: Claus Bonnerup, Ritzau Scanpix

Esbjerg vil frisætte de enkelte folkeskoler

Esbjerg Byråd har indgået individuelle samarbejdsaftaler med de enkelte skoler. Skolerne skal have mere frihed, og der skal være mindre papirarbejde, når det nye frihedsforsøg starter.

ESBJERG: I sidste uge blev velfærdsaftalerne, der skal frisætte syv kommuner fra lovgivningen på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, tredjebehandlet i Folketinget. Nu er rammerne på plads, så de nye frikommuneforsøg kan gå i gang til august. Og i Esbjerg Kommune er skolerne allerede klar til frihedsforsøget.

Esbjergs tilgang til frisættelsen går under navnet Fremtidens Folkeskole. Her er målet at sætte så få hegnspæle som muligt, så skolerne kan få mere selvbestemmelse.

Byrådet har lavet individuelle aftaler med de enkelte skoler ud fra deres ønsker, og det er skolelederne selv, der får lov til at stå i spidsen for de enkelte initiativer. Udover den lovgivning, der stadig vil være gældende, består skolernes ramme kun af fem temaer og fem grundprincipper for ledelse, som kommunen har sat op.

- Vi har valgt at sætte skolerne fri fra alt, hvad det kan sættes fri fra i forhold til den aftale, der er lavet mellem Folketingets partier, siger Diana Mose Olsen (SF), der er formand for kommunens Børn og Familieudvalg, til DK Nyt.

- Det er op til skolerne selv, hvordan de skal arbejde for at give mest mulig frihed til de enkelte lærer. De fagprofessionelle skal sættes fri.

Individuelle samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler med skolerne skal løbende justeres og evalueres, men uden at der skal laves længere skriftlige beretninger om det. Fra byrådet side har man ville skabe gennemsigtighed, og det skal være så enkelt for skolerne som muligt, uden de skal indberette og lave en masse skriftligt arbejde.

I det løbende arbejde med aftalerne skal både skolerne, det fagprofessionelle personale, elever og andre relevante parter inddrages. En gang om året skal samarbejdets rammer beskrives nærmere i en aftale mellem skolen og byrådet.

Skolerne har forskellige tilgange til projektet og forskellige tiltag, de vil sætte i gang. Der følger ikke ekstra penge med til skolerne i frihedsforsøget, da tanken fra Folketingets partier er, at frisættelsen i sig selv skal give bedre service. Diana Mose Olsen vil dog ikke afvise at kigge nærmere på, om der skal tilføres flere kommunale midler på enkelte områder, da f.eks. kortere skoledage vil give flere udgifter til SFO'en.

Kommunens plan for frisættelsen af skolerne inden for Velfærdsaftalens rammer skal forbi børne- og undervisningsministeren, inden byrådet endeligt kan godkende frihedsforsøget. Byrådet forventes at vedtage det i løbet af juni, og forsøget med Fremtidens Folkeskole vil starte til august. Frisættelsen løber frem til 2024, hvorefter hele perioden skal evalueres.

Læs mere om Esbjergs forsøg med Fremtidens Skole.