Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Esbjerg Havn og by går sammen om kæmpe udviklingsprojekt

En flot, ny havnepromenade og en helt ny lystbådehavn med et stort rekreativt område med kunstig anlagt badestrand
17. MAJ 2011 7.12

ESBJERG: Planen indeholder 10 forskellige projekter, som vil forandre oplevelsen af havn og by for altid. Erhvervslivet og herunder offshore- og vindmølleindustrien vil få endnu bedre vilkår, samtidig med at den nordlige del af havnen gøres tilgængelig for kommunens borgere og gæster udefra. De ti projekter vil blive gennemført gradvist inden for de næste ti år.

- Udviklingsplanen er blevet til i et unikt, tæt samarbejde mellem Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Der er tænkt stort, og planen vil fremtidssikre udviklingen i dette så vitale område af byen til glæde for hele kommunen, virksomhederne og borgerne. Det vil bl.a. blive Esbjerg Kommunes opgave at bidrage med en fornyelse af de tilgrænsende byområder, herunder gader og stiforbindelser. Et væsentligt formål med planen har været at udvikle mulighederne for synergieffekterne mellem Esbjerg Havns aktiviteter og Esbjerg bys funktioner og liv. Sagt med andre ord, er der udviklet en samlet plan for, hvordan byen og havnen spiller bedre sammen, til gavn for alle parter - virksomhederne, de handlende, borgerne og turisterne, siger borgmester Johnny Søtrup (V).

Unikke projekter
De ti projekter strækker sig over hele fronten mellem Esbjerg Havn og byen - lige fra den planlagte nye Østhavn over Dokhavns-området til det planlagte Esbjerg Strand-projekt mod nord. Esbjerg Strand projektet omfatter en ny lystbådehavn, en badestrand og bl. a. en gangbro fra byens vartegn 'Mennesket ved havet' og ud til det rekreative område.

Alle ti projekter samles af en stiforbindelse 'Klevestien' på kanten mellem havnen og byen, hvorfra der vil være mange forskellige udkig til havnen og havet.

Ud for Dokhavnen munder Klevestien ud i en egentlig havnepromenade. Den bindes sammen med en attraktiv 'Landgangs-forbindelse' med broer og udkigspunkter ned til Dokhavnen, ligesom der arbejdes på et særligt projekt som skal gøre det nemt for voksne og børn at gå eller cykle turen fra bymidten ned til havnepromenaden.

De første projekter, der realiseres, er Østhavnen og områdefornyelsen i det havnenære byområde mellem Havnegade og Kongensgade.