Enhedslisten og Venstre i dobbelt BR-exit i København
Fra venstre Zenia Nørregaard (EL) og Caroline Stage (V).
Foto: Københavns Kommune

Enhedslisten og Venstre i dobbelt BR-exit i København

Fraflytning og arbejdspres henter nye medlemmer ind i Københavns Borgerrepræsentation.
13. DEC 2019 9.34

KØBENHAVN: På dagen for brexit-parlamentsvalget i Storbritannien har Københavns Borgerrepræsentation, i daglig tale BR, lidt usædvanligt sagt farvel til to medlemmer på én gang, nemlig Zenia Nørregaard (EL) og Caroline Stage (V). Begge udtræder med virking fra årsskiftet, men med forskellige begrundelser.

Zenia Nørregaard, der kom i Borgerrepræsentationen som førstesuppleant ved Ulrik Kohls udtræden tidligere i år, flytter ud af Københavns Kommune og er dermed ikke længere valgbar. Hun erstattes af andensuppleanten Allan Mylius Thomsen.

Caroline Stage, der blev valgt første gang ved KV13, udtræder af arbejdsmæssige grunde. Venstres førstesuppelant Emilie J. Mortensen er siden KV17 flyttet ud af Københavns Kommune, så det bliver andensuppleanten Karina Rohrberg Jessen, der overtager pladsen i Borgerrepræsentationen.

Begge de to nye borgerrepræsentanter har tidligere været medlemmer i en enkelt periode fra KV13. Udskiftningerne giver en del rokader mellem Enhedslistens udvalgsposter, mens Venstre nøjes med en 1:1 udskiftning mellem det gamle og det nye medlem.