DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

EL påpeger bisidder-problem

Pernille Skipper kritiserer kommuners ret til at tilsidesætte valg af bisiddere
KORT NYT18. JUN 2012 11.16

NÆSTVED: Enhedslistens socialordfører Pernille Skipper kræver nu loven om bisiddere i forbindelse med tvangsfjernede børn og unge ændret. Hun har modtaget det første af en række svar fra socialminister Karen Hækkerup (S) omkring Amy-sagen, hvor en 12-årig pige blev fjernet med magt fra sin plejefamilie og frataget sin besidder i kontakten med kommunen.

Hækerup bekræfter, at kommunen kan 'træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets eller den unges valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges'.

Den regel, mener Pernille Skipper, gør det for let for kommunerne at fjerne kritiske bisiddere. Hun finder det vigtigt, at bisidder-rollen er beskyttet, når barnet og kommunen er uenig og tror, at reglerne overtræder børnekonventionen.

ka