Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ekstremisme trives ikke blandt unge i Danmark

Ny evaluering af handlingsplanen 'En fælles og tryg fremtid' peger på, at Danmark er godt med i forhold til at forebygge ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Danmark er et af de lande, der er længst fremme i arbejdet med at forebygge ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Det viser en ny midtvejsevaluering af regeringens handlingsplan 'En fælles og tryg fremtid' fra 2009, udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI. Mere end 2/3 af de initiativansvarlige for handlingsplanen vurderer, at der halvvejs gennem implementeringsperioden er opnået en væsentlig del af de planlagte resultater.

Handlingsplanen indeholder 22 konkrete initiativer og 50 delinitiativer, der skulle forebygge ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge, og evalueringen viser, at indsatsen sætter de unge i stand til at træffe positive valg i livet og understøtter deres aktive medborgerskab.

Integrationsminister Søren Pind (V) mener, at det er vigtigt at vise unge, som søger de ekstremistiske fællesskaber, at der andre alternativer:

-  Evalueringen viser, er vi kommet godt i gang med dette arbejde. Danmark er langt fremme med en tidlig, koordineret og flerstreget forebyggelse indsats, men det er desværre også et langsigtet og vedblivende arbejde. Vi skal have en bred vifte af myndigheder med både nationalt, men bestemt også lokalt, for det er de lokale myndigheder, som har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig. Jeg synes, at denne midtvejsevaluering er en god lejlighed til, at vi ser på, hvordan vi kan kvalificere indsatsen.

Midtvejsevalueringen peger bl.a. på, at rådgivning og målrettede kurser har ført til et videns- og kompetenceløft blandt SSP, kommuner og andre lokale aktører, der er i kontakt med de unge. Der er desuden oprettet tværgående samarbejdsstrukturer, som målretter indsatsen, og de unge har fået nye platforme, hvor de kan komme til orde og gå i dialog med forskellige dele af samfundet.

Fakta om 'En fælles og tryg fremtid'
Regeringens handlingsplan 'En fælles og tryg fremtid' blev offentliggjort i januar 2009. Handlingsplanen har to overordnede formål:
• At sikre en tidlig forebyggende indsats, så samfundet er rustet til at identificere og håndtere problemer med ekstremisme i tide.
• At bevare og videreudvikle Danmark som et demokratisk samfund med frihed, ansvar og muligheder for den enkelte.
Handlingsplanen består af 22 initiativer og 50 delinitiativer inden for følgende syv indsatsområder:
• Direkte kontakt til de unge
• Inklusion baseret på pligter og rettigheder
• Dialog og oplysning
• Demokratisk fællesskab
• Indsats i udsatte boligområder
• Særlig indsats i fængsler
• Viden, samarbejde og partnerskaber

Læs midtvejsevalueringen på www.nyidanmark.dk

tsp